"ชมงานผ่าน MOTOR EXPO APP ชิงรางวัล" ลงทะเบียนเพื่อชิง รถจักรยานยนต์ ALPHA VOLANTIS รุ่น HORIZON300 มูลค่า 129,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ชมงานผ่าน MOTOR EXPO APP ชิงรางวัล

พิเศษ ! รับสิทธิ์ x3 ในกิจกรรม "ชมงานผ่าน Motor Expo App ชิงรางวัล"
ของรางวัล
รถจักรยานยนต์ ALPHA VOLANTIS รุ่น HORIZON300 มูลค่า 129,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก : 15 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2566
 
กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40” หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2023 ได้จัดรายการชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีกติกา และเงื่อนไข ดังนี้

1. “ผู้ชิงโชค” คือ ผู้ที่ชมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40” หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2023 ผ่าน 
 MOTOR EXPO APPLICATION  และต้องลงทะเบียนใน MOTOR EXPO APPLICATION โดยกรอกข้อมูลผู้ชิงโชค (ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อี-เมล) ให้ครบถ้วน  
2. รางวัล คือ รถจักรยานยนต์ ALPHA VOLANTIS รุ่น HORIZON300 มูลค่า 129,900 บาท จำนวน 1 รางวัล (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. “ผู้จัดงาน” จะจับสลากหาผู้โชคดี และสำรอง 10 ท่าน ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน เป็นสักขีพยาน
4. “ผู้จัดงาน” จะติดต่อ และส่งจดหมายลงทะเบียน ไปยังผู้ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัล และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ motorexpo.co.th, autoinfo.co.th ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และทางนิตยสาร  “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2567
5. ผู้ได้รับรางวัล ต้องนำจดหมายแจ้งได้รับรางวัล พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อขอรับรางวัล ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
6. หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
7. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
9. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด, บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
10. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นเด็ดขาด 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ

ใบอนุญาตเลขที่ 634 / 2566  ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
Follow Motor Expo Club Network
.............