"ชมงาน MOTOR EXPO ONLINE  PLATFORM" ลงทะเบียนเพื่อชิงรางวัล

ชม MOTOR EXPO ONLINE ชิงรางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก : 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2564
ของรางวัล
เฮดโฟน Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,500 บาท รวมมูลค่า 105,000 บาท
กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” หรือ MOTOR EXPO 2021 ได้จัดรายการชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีกติกา และเงื่อนไข ดังนี้
 
1. “ผู้ชิงโชค” คือ ผู้ที่ชมงาน MOTOR EXPO ONLINE  PLATFORM ผ่านลิงค์ https://ve.motorexpo.co.th  และลงทะเบียนเพื่อชิงรางวัล โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้องตามความจริงเท่านั้น
2. รางวัล คือ เฮดโฟน Beats Solo Pro Wireless Noise Cancelling จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,500 บาท รวมมูลค่า105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)
3. “ผู้จัดงาน” จะจับสลากหาผู้โชคดี ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 10 ท่าน 
4. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียน ไปยังผู้ได้รับรางวัล ให้มารับรางวัล และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ autoinfo.co.th, motorexpo.co.th ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และทางนิตยสาร  “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2565
5. ผู้ได้รับรางวัล ต้องนำจดหมายแจ้งได้รับรางวัล พร้อมบัตรประชาชน มาแสดงเพื่อขอรับรางวัล ณ บริษัท สื่อสากล จำกัด ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
6. หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
7. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
8. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
9. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
10. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นเด็ดขาด 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ

ใบอนุญาตเลขที่ 379/2564  ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Follow Motor Expo Club Network

.............