ยินดีต้อนรับสู่บริการสำหรับสื่อมวลชน


ยินดีต้อนรับสู่บริการสำหรับสื่อมวลชน Welcome to Media Services

กำหนดการ "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40
Schedule of “The 40th Thailand International Motor Expo 2023

- วันสื่อมวลชน และพิธีเปิดงาน วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ลงทะเบียนทำบัตรผู้สื่อข่าวที่ PRESS CENTER ห้องจูปิเตอร์ 8
อาคารชาเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

- Press Day and Opening Ceremony: Wednesday 29th November, 2023
Register for Press Pass at the PRESS CENTER, Jupiter Room 8,
IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, from 08:00-18:00 hrs.

- วันแสดงงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
ลงทะเบียนทำบัตรผู้สื่อข่าวที่ PRESS CENTER ห้องจูปิเตอร์ 10
อาคารชาเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น.

- Show days: Thursday 30th November-Monday 11th December, 2023
Register for Press Pass at the PRESS CENTER, Jupiter Room 10,
IMPACT Challenger, Muang Thong Thani, from 11:00-21:00 hrs.

ทีมประชาสัมพันธ์งานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo PR Team
E-Mail: chatchawal_s@pmb.co.th, vason_t@pmb.co.th, thuchchanun@imc.co.th

Follow Motor Expo Club Network
.............