คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งสิทธิให้ท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผลกระทบกรณีไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยท่านมีอิสระในการแสดงเจตนาไว้แก่บริษัท เพื่อให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนัดหมายทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถามความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ ได้จัดขึ้น
​​กำหนดวันต่างๆ ในงาน
25-28 พฤศจิกายน 2566 วันก่อสร้าง
29 พฤศจิกายน 2566 พิธีเปิดงาน
เวลา 08.00-10.00 น.
วันสื่อมวลชน บุคคลสำคัญ
เวลา 10.00-22.00 น.
30 พฤศจิกายน 2566 วันมหากุศล
เวลา 12.00-22.00 น.
1 - 11 ธันวาคม 2566 วันแสดงงาน
วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 11.00-22.00 น.
12-13 ธันวาคม 2566 วันรื้อถอน

 

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณน้องนุช ทำนา
อี-เมล : nongnuch@imc.co.th
โทร : +66 2055-8444 ต่อ 302
มือถือ : +66 88 678 2328

หากท่านพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ

คุณปิติมา จูฉิม
อี-เมล : pitima@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 439
มือถือ : +66 81 382 3838

 

คุณฐิติพันธ์ แก้วโกเมน
อี-เมล : thitipun@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 441
มือถือ : +66 92 137 5527

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 1-2 และ Lobby Hall

คุณลิขิต น้าประเสริฐ
อี-เมล : likhit@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 415

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 3

คุณสรรเสริญ วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
อี-เมล : sunsern@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 306

 

ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ งานด้านขนย้ายสินค้า และสิ่งก่อสร้าง

บริษัท เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
98/7-8 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
คุณ สุทธิชัย เตชนะรุ่งโรจน์
โทร : +66-2165-6158 #227
โทรสาร : +66-2165-6159
อี-เมล : suthichai@aptshowfreight.com
Website : www.aptshowfreightlogistics.com

Follow Motor Expo Club Network
.............