Home

คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งสิทธิให้ท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผลกระทบกรณีไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยท่านมีอิสระในการแสดงเจตนาไว้แก่บริษัท เพื่อให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนัดหมายทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถามความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ ได้จัดขึ้น
​​

 

 

 

 

 


กำหนดวันต่างๆ ในงาน

26-29 พฤศจิกายน 2564 วันก่อสร้าง
30 พฤศจิกายน 2564 พิธีเปิดงาน
เวลา 08.00-10.00 น.
วันสื่อมวลชน บุคคลสำคัญ
เวลา 10.00-22.00 น.
1 ธันวาคม 2564 วันมหากุศล
เวลา 12.00-22.00 น.
2 - 12 ธันวาคม 2564 วันแสดงงาน
วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 11.00-22.00 น.
13-14 ธันวาคม 2564 วันรื้อถอน

 

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณน้องนุช ทำนา
อี-เมล : nongnuch@imc.co.th
โทร : +66 2055-8444 ต่อ 302
มือถือ : +66 88 678 2328

หากท่านพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ

คุณปิติมา จูฉิม
อี-เมล : pitima@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 439
มือถือ : +66 81 382 3838

 

คุณฐิติพันธ์ แก้วโกเมน.
อี-เมล : thitipun@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 441
มือถือ : +66 92 137 5527

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 1-2 และ Lobby Hall

คุณลิขิต น้าประเสริฐ
อี-เมล : likhit@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 415

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 3

คุณสรรเสริญ วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
อี-เมล : sunsern@autoinfo.co.th และ sunsern@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 306

 

ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ งานด้านขนย้ายสินค้า และสิ่งก่อสร้าง

บริษัท เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
98/7-8 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
คุณ สุทธิชัย เตชนะรุ่งโรจน์
โทร : +66-2165-6158 #227
โทรสาร : +66-2165-6159
อี-เมล : suthichai@aptshowfreight.com
Website : www.aptshowfreightlogistics.com

CONTRACTORS

รับเหมาก่อสร้าง-ตกแต่ง (Construction & Decoration) Contact Information
บริษัท กอริล่า จำกัด
Gorilla Co., Ltd.
คุณธวัชชัย เนียมวิวัฒน์
Email : tawadchai.n@gorillaww.com
Tel : 0 2553 1772-4 # 11
Fax : 0 2553 1775
Mobile : 089 492 9669, 091-998-6868
บริษัท กอริลล่า อีเว้นท์ จำกัด
Gorilla Event Co., Ltd.
คุณผาณิต ทรัพย์รุ่งเรือง
Email : ps.gorillaevent@gmail.com, ns.gorillaevent@gmail.com
Tel : 0 2005 6999
Fax : -
Mobile : 08 3498 0061, 08 3498 0062
บริษัท ก้องภพ สื่อโฆษณา จำกัด
Kongphop Media Advertising Co., Lt.d.
คุณจิรดา จิตรทาน, คุณลิลลี่ โฆษิตวัฒนฤกษ์
Email : saleview@hotmail.com
Tel : 0 2384 1153-4
Fax : 0 2384 6169
Mobile : 08 1928 7760
บริษัท แคทช์ชิ่ง พ้อยท์ จำกัด
Catching point Co., Ltd.
คุณเศรษฐวุฒิ รามางกูร, คุณกัณปพัฒน์ อภิศาสวัตวงศ์
Email : sethawut@catchingpoint.co.th, kanpapat@catchingpoint.co.th
Tel : 0 2347 0385, 0 2101 2232-201
Fax : 0 2101 9496
Mobile : 06 1987 7789
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
Kingsmen C.M.T.I. Public Co., Ltd.
คุณกุสุมาลย์ เก็บบุญเกิด, คุณพลอยพิสุทธิ์ ประทีปสุขจิต
Email : kusumal@kingsmen-cmti.com, ploypisuth@kingsmen-cmti.com
Tel : 0 2052 8008
Fax : -
Mobile : 08 1917 1624, 08 1682 9768
บริษัท ซี เอช เอ็น ซีดีไซน์ จำกัด
CHN CDESIGN CO., LTD.
คุณชำนาญ วรประยูร, คุณศากุณ วีรมนตรี
Email : info@chn-cdesign.co.th, sakun@chn-cdesign.co.th
Tel : 0 2004 3530
Fax : -
Mobile : 09 1775 9238, 08 5222 3986
บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัด
designWIZARD Co., Ltd.
คุณทวีสุข วิศุภกาญจน์
Email : tweesuk@designwizard.co.th
Tel : 0 2508 0244-5
Fax : 0 2508 0246
Mobile : 08 1902 3002
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Pico (Thailand) Public Co., Ltd.
คุณสุภาภรณ์ สว่างจิตต์, คุณจริยา เกษมสุข
Email : supaporn@picothai.com, jariya.k@picothai.com
Tel : 0 2748 7007
Fax : 0 2745 8521
Mobile : 08 1845 6422, 08 1866 6634
บริษัท มิชชั่น ออน ดีมานด์ เอ็กซ์ จำกัด
Mission on Demand X Co., Ltd.
คุณชีวัน วิทยนคร, คุณคม สุมังคะโยธิน
Email : daranee@modx.co.th
Tel : 0 2533 2564-66
Fax : 0 2533 2567
Mobile : 08 2914 5169
บริษัท วิน วิน เอ็กซิบิซ จำกัด
Win Win Exhibit Co., Ltd.
คุณนวตา จันทรวงษ์
Email : navata.winwinex@hotmail.com
Tel : 0 2247 6666
Fax : 0 2247 2554
Mobile : 06 1645 8222
บริษัท เชอิล (ประเทศไทย) จำกัด
Cheil (Thailand) Co., Ltd.
คุณชนิตา เทวคุปต์
Email : chanita.w@cheil.com
Tel : 0 2695 9200
Fax : -
Mobile : 08 1655 9859
บริษัท เทคอิท บิวเดอร์ จำกัด
Takeit Builder Co., Ltd.
คุณพิทยา พริดานนท์
Email : paridanont@hotmail.com
Tel : 0 2897 3001-5
Fax : 0 2897 3006
Mobile : 06 3536 4965
บริษัท เรเดียซ เอ็กซิบิชั่น ดีไซน์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
Radius Exhibition Design & Services (Thailand) Co., Ltd.
คุณคอง ชิโฮ, คุณธัญณีย์ ศักดิ์ธราสันต์
Email : dexterkong@radiusworld.com
Tel : 0 2260 7567
Fax : 0 2260 7568
Mobile : 08 6881 0471
บริษัท อีเว้นท์เซีย จำกัด
Eventzia Co., Ltd.
คุณชยพัทธ์ ก้องเกียรติชลธี, คุณฐิติพงศ์เดช รงควงศ์
Email : ck.eventzia@gmail.com, tr.eventzia@gmail.com
Tel : 0 2348 2121, 0 2136 5389
Fax : -
Mobile : 06 3669 8513, 06 2470 4994
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ จำกัด
N.C.C. IMAGE Co., Ltd.
คุณศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ, คุณศรัญญา หิรัญวัฒนะ
Email : supasak@nccimage.com, saranya.hir@nccimage.com
Tel : 0 2203 4111
Fax : 0 2203 4117
Mobile : 06 3212 1602
บริษัท เอ็กซ์ซิบิท เมคเกอร์ (2018) จำกัด
Exhibit Maker (2018) Co., Ltd.
คุณชัยวัฒน์ สิริสังกาส, คุณจุลีพร ลิ่มสกุล
Email : jureeporn.net@gmail.com
Tel : 0 2560 2479
Fax : 0 2560 2499
Mobile : 08 5058 2506, 08 6770 8152
ผู้ทำความสะอาด/แม่บ้าน (Cleaner) Contact Information
บริษัท เอ.พี.เอส. คลีนนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
A.P.S. CLEANING SERVICES Co., Ltd.
คุณฉัตรฤทัย บุษรานนท์
Email : nic_toon@hotmail.com
Tel : 0 2906 9136-7
Fax : 0 2906 9134
Mobile : 080 545 8803
บริษัท เอ็มซีจี มิ่งทิพย์ คลีนนิ่ง แอนด์ การ์เด้น จำกัด
MCG MINGTIP CLEANING AND GARDEN C0., Ltd.
คุณอินทิรา มณทากลีบ
Email : mcg_mingtip@hotmail.com
Tel : 0 2917 3675
Fax : 0 2918 2318
Mobile : 081 774 0147
รับเหมา-ควบคุม แสง/เสียง (Audio-Visual) Contact Information
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด
PM Center Co., Ltd.
คุณวัชรินทร์ มะกอกน้อย
Email : info@pmcenter.co.th
Tel : 0 2091 9888
Fax : 0 2091 9801
Mobile : 081 649 4001
บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด
Forever Network Co., Ltd.
คุณปรีชา ศิริบุญส่ง
Email : for_net@yahoo.com
Tel : 0 2732 0117-20
Fax : 0 2378 1880
Mobile : 08 1646 9918, 08 6374 7599
บริษัท มีทู อีเว้นท์ จำกัด
ME TWO EVENT CO., LTD.
คุณเกรียงไกร ธวัชไชย
Email : kt.metwoevent@gmail.com
Tel : -
Fax : -
Mobile : 085 059 0897, 092 449 8219
บริษัท มีเดีย วิชั่น (1994) จำกัด
Media Vision (1994) Co., Ltd.
คุณธนรัช หงสกุล
Email : info@mediavision1994.com
Tel : 0 2951 0101
Fax : 0 2965 9679-80
Mobile : 08 1868 2776
บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด
Light Source Co., Ltd.
คุณนรเศรษฐ สมบูรณ์วงศ์, คุณสาธิดา สืบเนียม
Email : mkt@lightsource.co.th
Tel : 0 2935 5890
Fax : 0 2935 5899
Mobile : 09 5204 6829
บริษัท วิน วิน (ดับเบิ้ลยูทู) จำกัด
Win Win (W2) Co., Ltd.
คุณนวตา จันทรวงษ์
Email : navatac2007@yahoo.com
Tel : 0 2247 6666
Fax : 0 2247 2554
Mobile : 06 3428 2661
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Pico (Thailand) Public Co., Ltd.
คุณสุภาภรณ์ สว่างจิตต์, คุณจริยา เกษมสุข
Email : chayaphol@picothai.com
Tel : 0 2748 7007
Fax : 0 2745 7589
Mobile : 09 5525 4459
บริษัท เวย์ ไลท์ ซิสเท็ม จำกัด
Way Light System Co., Ltd.
คุณดนัย อาจหาญ
Email : info@waylight.co.th, leb@waylight.co.th
Tel : 0 2923 1231, 0 2058 4798
Fax : 0 2924 1899
Mobile : 08 1915 0673
บริษัท เอ.วี.ซิสเท็มส์ จำกัด
AV Systems Co., Ltd.
คุณวริทธิ์ธร สุวรรณโณ, คุณสุวรรณี ดิษฐวงษ์
Email : avprojectsbkk@gmail.com
Tel : 0 2542 1970
Fax : -
Mobile : 08 3447 3330
รับการจัดแสดง (Performance Providers) Contact Information
บริษัท กอริล่า จำกัด
Gorilla Co., Ltd.
คุณธวัชชัย เนียมวิวัฒน์
Email : tawadchai.n@gorillaww.com
Tel : 0 2553 1772-4 # 11
Fax : 0 2553 1775
Mobile : 089 492 9669, 091-998-6868
บริษัท กอริลล่า อีเว้นท์ จำกัด
Gorilla Event Co., Ltd.
คุณผาณิต ทรัพย์รุ่งเรือง
Email : ps.gorillaevent@gmail.com, ns.gorillaevent@gmail.com
Tel : 0 2005 6999
Fax : -
Mobile : 08 3498 0061, 08 3498 0062
บริษัท ดีไซน์ วิซาร์ด จำกัด
designWIZARD Co., Ltd.
คุณทวีสุข วิศุภกาญจน์
Email : tweesuk@designwizard.co.th
Tel : 0 2508 0244-5
Fax : 0 2508 0246
Mobile : 08 1902 3002
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Pico (Thailand) Public Co., Ltd.
คุณสุภาภรณ์ สว่างจิตต์, คุณจริยา เกษมสุข
Email : supaporn@picothai.com, jariya.k@picothai.com
Tel : 0 2748 7007
Fax : 0 2745 8521
Mobile : 08 1845 6422, 08 1866 6634
บริษัท พรีเซนเทีย จำกัด
Prezentia Co., Ltd.
คุณสมพงษ์ ทรัพย์ธนะอุดม
Email : sompong.pzt@gmail.com
Tel : 0 2559 3417-9 # 301
Fax : 0 2559 3949
Mobile : 08 1638 6439
บริษัท อีเอ็มดี ออร์แกไนเซอร์ จำกัด
EMD ORGANIZER Co., Ltd.
คุณชัยวัฒน์ สิริสังกาส, คุณจุลีพร ลิ่มสกุล
Email : jureeporn.net@gmail.com
Tel : 0 2560 2479
Fax : 0 2560 2499
Mobile : 08 5058 2506, 08 6770 8152
บริษัท อีเว้นท์เซีย จำกัด
Eventzia Co., Ltd.
คุณชยพัทธ์ ก้องเกียรติชลธี
Email : ck.eventzia@gmail.com, tr.eventzia@gmail.com
Tel : 0 2136 5389
Fax : -
Mobile : 06 2470 4994, 06 3669 8513
คาร์แคร์ (Car Care) Contact Information
บริษัท เอ็ม.จี. เซอร์วิส จำกัด
MG Service Co., Ltd.
คุณกรลรรคน์ เฉียบฉลาด
Email : mgservice2002@gmail.com
Tel : 0 2722 7712
Fax : 0 2722 7712
Mobile : 08 8858 8494