คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งสิทธิให้ท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผลกระทบกรณีไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยท่านมีอิสระในการแสดงเจตนาไว้แก่บริษัท เพื่อให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนัดหมายทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถามความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ ได้จัดขึ้น

บริการสำหรับผู้ร่วมงาน

วันจองพื้นที่ งาน “มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 41”

สถานที่ : ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567​ เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัทรถยนต์
เวลา 13.30 - 15.30 น.
  เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัทรถจักรยานยนต์
และผู้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวเนื่องกับรถจักรยานยนต์

เวลา 15.30 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัทอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์
ในโซนมอเตอร์สปอร์ท และโซนเครื่องเสียงรถยนต์

เวลา 11.00 - 12.00 น.
  เปิดลงทะเบียน และจองพื้นที่สำหรับบริษัท/ห้าง/ร้าน
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์

เวลา 13.30 - 16.30 น.


สำหรับผู้ที่สนใจพื้นที่ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณน้องนุช ทำนา
อี-เมล : nongnuch@imc.co.th
โทร : +66 2055-8444 ต่อ 302
มือถือ : +66 88 678 2328

​​​​​​

An Area Reservation at “The 41st Thailand International Motor Expo 2024”

At the Royal Jubilee Ballroom, Challenger Hall, IMPACT Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani

Wednesday, June 5, 2024​​ Registration and area reservation sessions of
car companies for car companies selling locally assembled/imported cars

13.30 - 15.30 hrs.
  Registration and area reservation sessions of
motorcycle companies and motorcycle accessory vendors

15.30 - 17.00 hrs.
Thursday, June 6, 2024 Registration and area reservation sessions of
Motor Sport Zone

11.00 - 12.00 hrs.
  Registration and area reservation sessions of
car accessory companies/shops/vendors

13.30 - 16.30 hrs.


For more information please contact

Khun Nongnuch Thumna
Email : nongnuch@imc.co.th
Tel : +66 2055-8444 ต่อ 302
Tel : +66 88 678 2328

ช่วงเวลาจัดงาน

24-27 พฤศจิกายน 2567 วันก่อสร้าง
28 พฤศจิกายน 2567 พิธีเปิดงาน
เวลา 08.00-10.00 น.
วันสื่อมวลชน บุคคลสำคัญ
เวลา 10.00-22.00 น.
29 พฤศจิกายน 2567 วันมหากุศล
เวลา 12.00-22.00 น.
30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2567 วันแสดงงาน
วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 11.00-22.00 น.
11-12 ธันวาคม 2567 วันรื้อถอน

 

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณน้องนุช ทำนา
อี-เมล : nongnuch@imc.co.th
โทร : +66 2055-8444 ต่อ 302
>มือถือ : +66 88 678 2328

หากท่านพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ

คุณปิติมา จูฉิม
อี-เมล : pitima@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 439
มือถือ : +66 81 382 3838

คุณฐิติพันธ์ แก้วโกเมน
อี-เมล : thitipun@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 441
มือถือ : +66 92 137 5527

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 1-2 และ Lobby Hall

คุณลิขิต น้าประเสริฐ
อี-เมล : likhit@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 415

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 3

คุณสรรเสริญ วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
อี-เมล : sunsern@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 306

 

ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ งานด้านขนย้ายสินค้า และสิ่งก่อสร้าง

บริษัท เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
98/7-8 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
คุณ สุทธิชัย เตชนะรุ่งโรจน์
โทร : +66-2165-6158 #227
โทรสาร : +66-2165-6159
อี-เมล : suthichai@aptshowfreight.com
Website : www.aptshowfreightlogistics.com

Follow Motor Expo Club Network
.............