Home

คำยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสอดคล้องกับ  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท สื่อสากล จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งสิทธิให้ท่านในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงผลกระทบกรณีไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ โดยท่านมีอิสระในการแสดงเจตนาไว้แก่บริษัท เพื่อให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะด้วยลายลักษณ์อักษร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท การยืนยันตัวตนเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการ การนัดหมายทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การสมัครร่วมกิจกรรมชิงโชค ชิงรางวัล การติดต่อสอบถามความพึงพอใจ การใช้สินค้าหรือบริการ ข้อมูลความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือกิจกรรมที่บริษัท และรวมถึงบริษัทในเครือ ได้จัดขึ้น

บริการสำหรับผู้ร่วมงาน

สำหรับลูกค้าเก่าและผู้ที่ได้รับจดหมายจากทางผู้จัดงาน

ท่านสามารถนำ Username และ Password ที่ได้รับจากผู้จัดงานฯ มาใช้เพื่อลงทะเบียนการจองพื้นที่งาน
“มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” และอัพเดทข้อมูลของท่าน

หากท่านสนใจจองพื้นที่ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38”
คลิคที่นี่ สำหรับลงทะเบียนใหม่
ทางผู้จัดงานฯ จะทำการอนุมัติการลงทะเบียนของท่านหลังจากผู้จัดงานฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และจะส่งอี-เมล พร้อม Username และ Password ให้กับท่าน
โดยจะจัดส่งให้ท่านผ่านทางอี-เมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ หลังจากท่านได้รับอี-เมล พร้อม Username และ Password ดังกล่าวจากผู้จัดงานฯ จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (อี-เมลตอบรับ อาจถูกส่งเข้าไปในกล่อง Junk Mail หรือกล่องอื่นๆ ได้)
ท่านสามารถนำ Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบบริการผู้ร่วมงาน บริการของระบบดังกล่าวได้แก่ การแก้ไข/อัพเดทข้อมูล การดาวน์โหลด ฯลฯ

*เวลาการลงทะเบียนและแก้ไข้อมูล สำหรับลูกค้าเก่า และผู้ลงทะเบียนใหม่ จะสิ้นสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

บริการสำหรับผู้ร่วมงาน

​​


กำหนดวันต่างๆ ในงาน

26-29 พฤศจิกายน 2564 วันก่อสร้าง
30 พฤศจิกายน 2564 พิธีเปิดงาน
เวลา 08.00-10.00 น.
วันสื่อมวลชน บุคคลสำคัญ
เวลา 10.00-19.00 น.
1 ธันวาคม 2564 วันมหากุศล
เวลา 12.00-22.00 น.
2 - 12 ธันวาคม 2564 วันแสดงงาน
วันธรรมดา เวลา 12.00-22.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 11.00-22.00 น.
13-14 ธันวาคม 2564 วันรื้อถอน

 

ติดต่อฝ่ายขาย

คุณน้องนุช ทำนา
อี-เมล : nongnuch@imc.co.th
โทร : +66 2055-8444 ต่อ 302
มือถือ : +66 88 678 2328

หากท่านพบปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อ

คุณปิติมา จูฉิม
อี-เมล : pitima@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 439
มือถือ : +66 81 382 3838

 

คุณฐิติพันธ์ แก้วโกเมน.
อี-เมล : thitipun@imc.co.th
โทร. +66 2055 8444 ต่อ 441
มือถือ : +66 92 137 5527

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 1-2 และ Lobby Hall

คุณลิขิต น้าประเสริฐ
อี-เมล : likhit@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 415

 

ผู้ควบคุมงานด้านการตรวจแบบ และก่อสร้างทั่วไป Challenger 3

คุณสรรเสริญ วุฒิสมบูรณ์พันธุ์
อี-เมล : sunsern@autoinfo.co.th และ sunsern@imc.co.th
โทร : +66 2055 8444 ต่อ 306

 

ผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการ งานด้านขนย้ายสินค้า และสิ่งก่อสร้าง

บริษัท เอพีที โชว์เฟรท (ประเทศไทย) จำกัด
98/7-8 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
คุณ สุทธิชัย เตชนะรุ่งโรจน์
โทร : +66-2165-6158 #227
โทรสาร : +66-2165-6159
อี-เมล : suthichai@aptshowfreight.com
Website : www.aptshowfreightlogistics.com