F1 in School Thailand ในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40″ หรือ Motor Expo 2023
รถแข่งหลากหลายรูปแบบ ทั้งเซอร์กิท ดแรก ดริฟท์ รวมถึงรถแต่งหลากหลายสไตล์ มาจอดเรียงรายให้ผู้รักความเร็วได้สัมผัส และถ่ายภาพกันอย่างใกล้ชิด บริเวณชาลเลนเจอร์ 3
ผู้จัดงานเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการปลูกฝังวินัยการขับรถให้แก่เยาวชน จึงริเริ่มโครงการ Skill Driving Experience Junior เพื่อปูพื้นฐานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ชมนิทรรศการภาพวาดของเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม "ศิลปินน้อย Motor Expo"
ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ลานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย
สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดแสดงรถโบราณทรงคุณค่า
สินค้าที่ระลึกจากงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40" โดย บริษัท คโรม จำกัด
Follow Motor Expo Club Network
.............