Indoor Activities

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน"

ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ลานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย พบกับกิจกรรมระบายสี รวมถึงเกมสนุกๆ ที่เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับของที่ระลึกของโครงการฯ บริเวณลอบบี ชาลเลนเจอร์ 2

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมอื่นๆ

Follow Motor Expo Club Network