สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยจัดแสดงรถโบราณทรงคุณค่า

นิทรรศการสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย จัดแสดงรถโบราณทรงคุณค่าหลากหลายลักษณะ โดยปีนี้มีการจัดแสดงตามช่วงเวลาที่สำคัญ เช่น รถก่อนสงครามโลก รถหลังสงครามโลก และรถคลาสสิค พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกจากสมาคมฯ ภายในชาลเลนเจอร์ 3
Follow Motor Expo Club Network
.............