ชมนิทรรศการภาพวาดของเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม "ศิลปินน้อย Motor Expo"

นิทรรศการ ศิลปินน้อย Motor Expo

ชมนิทรรศการภาพวาดของเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม "ศิลปินน้อย Motor Expo" บริเวณลอบบี ชาลเลนเจอร์ 2
Follow Motor Expo Club Network
.............