​​บัตรเข้าชมงานมหกรรมยานยนต์ / Tickets

• ราคาบัตรชมงาน 100 บาท/คน/วัน สามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2566 เด็กความสูงต่ำกว่า 120 ซม. ไม่เสียค่าใช้จ่าย เคาท์เตอร์จำหน่ายบัตรอยู่บริเวณ ล๊อบบี้ฮอลล์ ชาเลนเจอร์ 1-3
 
• Day Ticket price 100 THB/person/day (November 30-December 11, 2023) Children height below 120 cm. is free of charge. Ticket counters are available at the lobby hall, Challenger 1-3.
 

บัตรประเภทอื่นๆ / Other Tickets

 บัตรชมงาน Ultimate VIP สีทอง

29 พฤศจิกายน2566
November 29, 2023
วันพิธีเปิดงาน วันสื่อมวลชน และบุคคสำคัญ
Opening Ceremony Day/Press Preview and VIP day
09.00-22.00 hrs.

 
30 พฤศจิกายน 2566 
November 30, 2023
วันมหากุศล
Grand Charity Day
12.00-22.00 hrs.

 
1-11 ธันวาคม 2566
December 1-11, 2023
วันธรรมดา/Weekdays
12.00-22.00 hrs.​

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Weekends & Public Holidays
11.00-22.00 hrs.บัตรชมงาน Special Guest สีแดง

29 พฤศจิกายน 2566
November 29, 2023
วันพิธีเปิดงาน วันสื่อมวลชน และบุคคสำคัญ
Opening Ceremony Day/Press Preview and VIP day
15.00-22.00 hrs.

 
30 พฤศจิกายน 2566 
November 30, 2023
วันมหากุศล
Grand Charity Day
12.00-22.00 hrs.

 
1-11 ธันวาคม 2566
December 1-11, 2023
วันธรรมดา/Weekdays
12.00-22.00 hrs.​

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Weekends & Public Holidays
11.00-22.00 hrs.บัตรชมงานแบบอภินันทนาการ

1-11 ธันวาคม 2566
December 1-11, 2023
วันธรรมดา/Weekdays
12.00-22.00 hrs.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
Weekends & Public Holidays
11.00-22.00 hrs.

 
Follow Motor Expo Club Network
.............