"ลุ้น" รถ HYUNDAI รุ่น IONIQ ELECTRIC อีกคัน เมื่อซื้อรถในงาน

ซื้อรถ ชิงรถ

​​ของรางวัล
รถยนต์ ยี่ห้อ HYUNDAI IONIQ ELECTRIC มูลค่า 1,749,000 บาท
ระยะเวลาร่วมสนุก 30 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564
 
กติกาและเงื่อนไข
บริษัท สื่อสากล จำกัด  "ผู้จัดงาน"  “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” หรือ MOTOR EXPO 2021 ได้จัดทำคูปองเพื่อชิงโชครายการ "ซื้อรถ ชิงรถ" โดยมีกติกาดังนี้
 
1. * "ผู้จัดงาน" หมายถึง บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัท พับลิค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด
* "ผู้ขาย" หมายถึง บริษัทผู้ผลิต และ/หรือจำหน่ายรถยนต์ใหม่ ที่ทำสัญญาออกร้านในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” หรือ MOTOR EXPO 2021 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี
* "ผู้ชิงโชค" หมายถึง ผู้จอง และ/หรือซื้อรถยนต์ใหม่ในงานระหว่างเวลาจัดงาน (วันที่ 30 พฤศจิกายน-12 ธันวาคม 2564) จาก “ผู้ขาย”
2. “ผู้ชิงโชค” ต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม โดยต้องนำหลักฐานการจอง และ/หรือซื้อรถยนต์ใหม่ในงานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนกิจกรรม
3. “ผู้ชิงโชค” จะได้รับคูปองหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคูปองจะระบุหมายเลขชิงรางวัลจาก "ผู้จัดงาน" โดย "ผู้จัดงาน" จะออกหมายเลขชิงรางวัลให้แก่ “ผู้ชิงโชค” 1 หมายเลข/ทุก 100,000 บาท ตามมูลค่าของรถยนต์ที่จอง และ/หรือซื้อจริง (เศษของ 100,000 บาทไม่คิด) ในงานระหว่างช่วงเวลาจัดงาน
4. รางวัลใหญ่มี 1 รางวัล คือ รถยนต์ยี่ห้อ HYUNDAI IONIQ ELECTRIC มูลค่า 1,749,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
5. "ผู้จัดงาน" จะดำเนินการหาหมายเลขผู้โชคดีลำดับแรก 1 หมายเลข และสำรองไว้ 10 หมายเลข ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 10 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน
6. "ผู้จัดงาน" จะส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบ-รับ แจ้ง "ผู้ชิงโชค"  ที่โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลครั้งละรายตามลำดับทันที
7. "ผู้ชิงโชค" ที่ได้รับแจ้งจาก "ผู้จัดงาน"  ต้องสามารถนำหลักฐานการจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถคันที่จอง และ/หรือซื้อในงาน  ที่รับโอนจาก "ผู้ขาย" เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 19 มกราคม 2565  มาแสดงต่อ  "ผู้จัดงาน"  ภายในกำหนด
เวลา 30 วัน นับจากวันที่ "ผู้จัดงาน" ส่งจดหมายแจ้งให้ "ผู้ชิงโชค” ทราบเท่านั้น จึงมีสิทธิ์รับรางวัล ไม่เช่นนั้นถือว่า "ผู้ชิงโชค" สละสิทธิ์การรับรางวัล และ "ผู้จัดงาน" จะนำชื่อ "ผู้ชิงโชค" สำรองตามลำดับ มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแทน และปฏิบัติตามขั้นตอนของกติกาข้อ 5. จนกว่าจะมีผู้ได้รับรางวัล
8. ผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด และจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโอนรถเองทั้งสิ้น
9. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
10. "ผู้จัดงาน" จะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ motorexpo.co.th, autoinfo.co.th, ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และทางนิตยสาร “ฟอร์มูลา", 4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2565
11. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงานบริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
12. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด
13. กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ

ใบอนุญาตเลขที่  380/2564  ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Follow Motor Expo Club Network

.............