มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22" ยานยนต์ท้าทาย...โลกหลายลีลา
Automotive Vehicles…challenge the Changing World


         • ลีลาของโลก อันหมายถึง วิถีชีวิตของผู้คน ย่อมแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และแต่ละยุคสมัย ก็ย่อมมีเอกลักษณ์ตลอดจนรายละเอียดแตกต่างกันไป โดยสะท้อนออกมาทางการใช้ชีวิต การแต่งกาย ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อุปกรณ์ ข้าวของเครื่องใช้ ฯลฯ
         อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่า อะไรเป็นตัวการก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะของลีลาโลก หรือวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัยกันแน่ ระหว่างความต้องการของผู้บริโภค กับความคิดฝันของผู้ผลิต หรือจริง ๆ แล้ว ทั้งสองสิ่งต่าง "ท้าทาย" ซึ่งกันและกัน และช่วงชิงโอกาสกันอย่างไม่ลดละที่จะเป็นผู้กำหนดความเป็นไปในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของโลกมาตลอด
         ประวัติศาสตร์ของโลกยุคใหม่ ? ด้วยเหตุนี้กระมัง เราจึงพบว่า สินค้าหลายประเภทถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ขณะที่สินค้าบางประเภทสร้างความต้องการใหม่ ๆ และวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเดิม ถ้าพิจารณาโดยใช้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นบรรทัดฐาน ยานยนต์จัดเป็นสินค้าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสินค้าสองประเภทนี้ ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ เมื่อหนึ่งศตวรรษก่อน ยานยนต์ยุคแรก ถูกผลิตออกมาเพื่อรองรับความต้องการเดินทาง และขนส่งสินค้าของมนุษย์เท่านั้น
         แต่ในขณะที่ความต้องการของเราแทบไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยตลอดหนึ่งร้อยปี ยานยนต์กลับพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งด้านรูปลักษณ์ ประสิทธิภาพ สมรรถนะ รวมถึงความสะดวกสบายในการขับขี่ และโดยสาร ปัจจุบันบนท้องถนนเต็มไปด้วยยานยนต์ประเภทต่าง ๆ อาทิ รถเก๋ง รถสปอร์ท รถกิจกรรมกลางแจ้ง รถอเนกประสงค์ รถเพื่อการพาณิชย์ ฯลฯ แถมแต่ละประเภทยังมีรูปลักษณ์ ขนาด และระดับความหรูหราให้เลือกอีกหลากหลาย เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของระบบควบคุมบังคับ และระบบเพื่อความปลอดภัยที่ทำงานอย่างละเอียดซับซ้อน และทรงประสิทธิผล รองรับสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่เรียบรื่น และแรงเร็วได้อย่างไร้ที่ติ
         เมื่อรวมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ บรรดามีแล้ว ยานยนต์ทุกวันนี้ "ให้" อะไรมากกว่าความต้องการของเรามากมายนัก ยิ่งกว่านั้น ยังกระตุ้นให้เกิดวิถีชีวิตหรือลีลาโลกยุคใหม่ที่มียานยนต์เป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การเดินทางเป็นครอบครัว หรือหมู่คณะ การประกอบกิจกรรมกลางแจ้ง รวมไปถึงการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วทันใจ และปลอดภัยกว่าเดิม ใช่หรือไม่ว่ายานยนต์กำลังท้าทายโลกให้ปรับเปลี่ยนท่าทีลีลาไปตามพัฒนาการของมัน ?
         คำถามนี้นำไปสู่แนวคิด "ยานยนต์ท้าทาย...โลกหลายลีลา" ซึ่งเป็นแนวทางของงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 22”" และยังนำไปสู่คำถามสำคัญที่ว่า คุณพร้อมจะรับความท้าทายครั้งใหม่จากบรรดาสุดยอดยานยนต์ในงานนี้แล้วหรือยัง ?
Follow Motor Expo Club Network
.............