แนวคิด มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40

แนวคิด MOTOR EXPO 2023
ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า
 
แต่ไหนแต่ไร เมื่อพูดถึง ”ยานยนต์” เรามักหมายถึงเฉพาะรถยนต์ ซึ่งเป็นพาหนะสำหรับเดินทาง และขนส่งสินค้าทางบก

กระทั่งไม่นานมานี้ ทั่วโลกเริ่มมีผู้นิยมเดินทางท่องเที่ยวทางแม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทร ด้วยเรือหรู ติดเครื่องยนต์สมรรถนะสูง ทำให้คำว่า “ยานยนต์” ขยายความครอบคลุมพาหนะทั้งบนบก และในน้ำ

ยิ่งกว่านั้น ในอนาคตอันใกล้ “ยานยนต์” จะหมายรวมถึงยานที่ขับเคลื่อนในอากาศอีกด้วย

ทุกวันนี้ มีการใช้ ดโรน ในกิจกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย เป็นสัญญาณชัดเจนว่า อากาศยานกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปมากขึ้น และอีกไม่นาน ยานขนาดใหญ่อย่าง รถแทกซี รถขนส่งสาธารณะ รวมถึงรถส่วนบุคคล ก็จะได้รับการพัฒนาให้บินได้ เช่นเดียวกัน

“ยานยนต์” ความหมายใหม่ จึงมีความหลากหลายกว่าเดิม ตอบสนองการคมนาคมขนส่งในวิถีชีวิตปัจจุบัน และอนาคตได้อย่างไร้ข้อจำกัด ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ

นี่คือปรากฏการณ์อันน่าตื่นเต้น ที่เราได้นำมากำหนดเป็นแนวคิดของงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40” ว่า

​ยานยนต์: ความหมายที่มากกว่า

Follow Motor Expo Club Network
.............