มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 18

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 18" พลวัตแห่งศาสตร์ และศิลป์ เพื่อชีวิตร่วมสมัย
THE DYNAMICS OF ART AND SCIENCE FOR OUR CONTEMPORARY LIFE.

 

     มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่18” มีสาระสำคัญที่ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งนั่นคือการเปลี่ยนชื่องานภาษาอังกฤษเป็น "THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO" เพื่อให้สอดคล้องกับความยิ่งใหญ่ของงาน              

     สำหรับแนวคิดของงานปีนี้ เราพบว่าวิถีชีวิตของคนเราไม่เคยหยุดนิ่ง และหนีไม่พ้นการเดินทาง จึงต้องมียานยนต์เป็นองค์ประกอบสำคัญร่วมด้วยเสมอ ยิ่งกว่านั้นยานยนต์ยุคนี้ นอกจากจะมอบความรวดเร็ว สะดวกสบายทางกายแก่เราแล้ว ยังจรรโลงจิตใจเราด้วยความงามของวัสดุ รูปทรง เส้นสาย และสีสัน เช่นเดียวกับงานศิลปกรรมของศิลปินเอกอีกด้วย              

     ต้องขอบคุณเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยที่ทำให้ยานพาหนะตามวัตถุประสงค์ใช้งานแต่โบราณ กลายเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานศาสตร์ และศิลป์ไว้อย่างลงตัว  ต่างจากอดีตที่วิศวกรต้องเลือกให้ความสำคัญแก่ด้านใดด้านหนึ่ง มากกว่าอีกด้านหนึ่งเสมอ แม้ยานยนต์จะมิใช่สิ่งประดิษฐ์ยุคใหม่เพียงหนึ่งเดียว ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างอุดมด้วยศาสตร์ และศิลป์ แต่ก็แตกต่างและโดดเด่นกว่านวัตกรรมอื่น ๆ ด้วย "พลวัต" หรือพลังขับเคลื่อนซึ่งแฝงอยู่ในตัว ทั้งที่เป็นผลเนื่องจาก "ศาสตร์" เช่น แรงม้า แรงบิด อัตราเร่ง ความเร็วสูงสุด ฯลฯ และเนื่องจาก "ศิลป์" เช่น รูปทรงที่ปราดเปรียว พร้อมจะพุ่งทะยานไปข้างหน้า เป็นต้น               

     ดังนั้น ยานยนต์ในปัจจุบัน และอนาคต อันเปี่ยมด้วยพลวัตแห่งศาสตร์ และศิลป์ จึงเป็นทั้งองค์ประกอบสำคัญ และสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตร่วมสมัย อย่างปฏิเสธไม่ได้ คุณค่าแห่งยานยนต์ในมิติดังกล่าว จึงเป็นที่มาของคำขวัญประจำงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 18" ว่า "พลวัตแห่งศาสตร์ และศิลป์ เพื่อชีวิตร่วมสมัย" (THE DYNAMICS OF ART AND SCIENCE FOR OUR CONTEMPORARY LIFE.) 

Follow Motor Expo Club Network
.............