มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 16

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 16" สหัสวรรษใหม่...ยานยนต์หัวใจมนุษย์
THE NEW MILLENNIUM...AUTOMOBILES WITH HUMAN MIND


         • "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 16" นับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นครั้งแรกที่เราเปลี่ยนชื่องานจาก "มหกรรมรถยนต์" หรือ BANGKOK MOTOR SHOW มาเป็น "มหกรรมยานยนต์" หรือ SIMAMESE INTERNATIONAL MOTOR TRADE EXHIBITION : SIMTE รวมทั้งได้ย้ายสถานที่จัดงานมาเป็นที่ ศูนย์นิทรรศการ IMPACT เมืองทองธานี
         นอกจากนี้ ยังจัดขึ้นในช่วงรอยต่อระหว่างสหัสวรรษ (รอบหนึ่งพันปี) พอดี การกำหนดคำขวัญประจำงานครั้งนี้ จึงน่าจะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของเทคโนโลยียานยนต์ในรอบสหัสวรรษใหม่มากกว่าสิ่งอื่น ตลอดช่วงสหัสวรรษที่ผ่านมา ความสัมพันธ์อันแปลกแยกระหว่างเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญของมนุษยชาติ หลังจากมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสบายนานัปการให้แก่ตนเองอย่างไม่ลืมหูลืมตาจึงเริ่มตระหนักว่า วิถีชีวิตที่แวดล้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนั้น แม้จะสะดวกสบายแต่ก็ว้าเหว่ และน่าหวาดหวั่นยิ่งนัก เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีทั้งหลายทำให้เราตัดขาดความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์หนำซ้ำบ่อยครั้งเรายังพบว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือสร้างความเสียหายอย่างคาดไม่ถึง เช่น กรณี Y2K เป็นต้น
         ดังนั้น วิสัยทัศน์แห่งสหัสวรรษใหม่ จึงได้แก่คุณค่าของความเป็นมนุษย์นี่เอง ซึ่งก็แน่นอนว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ จะได้รับการพัฒนาไปตามวิสัยทัศน์นี้ ไม่เว้นแม้แต่เทคโนโลยียานยนต์ โดยเฉพาะในรถยนต์ ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ ระบบนำทางที่ใช้เสียงมนุษย์, ระบบเปลี่ยนเกียร์ตามอุปนิสัยของคนขับ, ระบบแอร์ที่จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิตามจำนวนผู้โดยสาร และสภาพแวดล้อม, เบาะนั่งที่อำนวยความสะดวกสบายสูงสุด, ระบบควบคุมความเร็ว, ระบบเปิดไฟหน้า และใบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ ตลอดจนระบบช่วยเบรค และระบบรักษาความปลอดภัยทั้งเชิงป้องกัน และแก้ไข ฯลฯ เทคโนโลยีเหล่านี้ ล้วนผ่านการคิดค้น และพัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญสูงสุดแก่คุณค่าของความเป็นมนุษย์ มันจึงมิใช่เทคโนโลยีที่แข็งกระด้าง รวมทั้งมิได้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นทาส หรือเจ้านายของมนุษย์อย่างในอดีต ตรงกันข้ามกลับเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายมีหัวใจมนุษย์คือ อ่อนโยน เอื้ออาทร เป็นมิตร และทรงประสิทธิภาพ
         นี่คือโฉมหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ในสหัสวรรษใหม่ ที่เราได้สะท้อนออกมาเป็นคำขวัญประจำงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 16" ว่า "สหัสวรรษใหม่...ยานยนต์หัวใจมนุษย์" (THE NEW MILLENNIUM...AUTOMOBILES WITH HUMAN MIND)
Follow Motor Expo Club Network
.............