มหกรรมรถยนต์ ‘93

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '93" หลากรถหลายลีลา
VARIETY IN MOTIONS


         • ผลจากการที่รัฐบาล นายอานันท์ ปันยารชุน ประกาศลดอัตราภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปลงในปี 2534 ทำให้เกิดการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปทั้งยี่ห้อ และรุ่นใหม่ ๆ มากมาย ตั้งแต่ปลายปีเดียวกันนั้น และพอถึงปี 2535 ก็แทบจะมีการแถลงข่าวการนำเข้ารถรุ่นใหม่กันเป็นรายวันเลยทีเดียว โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2535 เป็นช่วงที่ตลาดคึกคักสุดขีด
         โดยจากการสำรวจของนิตยสาร "ฟอร์มูลา" พบว่า นอกจากทุกบริษัทตัวแทนจำหน่ายหลักจะสั่งนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปแล้ว ยังเกิดตัวแทนจำหน่ายรถนำเข้ารายใหม่ ๆ ขึ้นอีกกว่า 20 ราย ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่รถใหม่ที่ประกอบในประเทศกำลังทยอยออกสู่ตลาดพอดี ดังนั้น ตลอดปี 2535 และ 2536
         จึงเป็นปีที่ตลาดรถมีความหลากหลายที่สุดในประวัติศาสตร์ และงาน "มหกรรมรถยนต์ '93" ก็เป็นงานแสดงรถยนต์นานาชาติ ที่สะท้อนภาพของตลาดรถยนต์ในห้วงเวลานั้นอย่างแท้จริง อันเป็นที่มาของคำขวัญ "หลากรถหลายลีลา" (VARIETY IN MOTIONS)
Follow Motor Expo Club Network
.............