แนวคิด มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33"  
เชื่อมโลก...เชื่อมคน ยานยนต์อัจฉริยะ

         โลกกำลังก้าวสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกวาระหนึ่ง นั่นคือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่ 4 หรือ “อุตสาหกรรม 4.0”
         แนวคิดของ “อุตสาหกรรม 4.0” คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เนทมาใช้ในโรงงาน เพื่อเชื่อมต่อความต้องการของผู้บริโภคเข้ากับกระบวนการผลิต ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น ขณะเดียวกัน สินค้าหลายประเภทก็สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านสมาร์ทโฟน โนทบุค และแทบเลทได้ตลอดเวลา
         แม้ยุค “อุตสาหกรรม 4.0” เต็มรูปแบบจะยังมาไม่ถึง แต่เราอาจสัมผัสตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของสินค้ายุค 4.0 ได้ จากยานยนต์ยุคปัจจุบัน ที่มีระบบเชื่อมต่ออันล้ำสมัย
         ทุกวันนี้ เราสามารถใช้งานและควบคุมระบบต่าง ๆ ในรถยนต์ได้ง่าย ๆ ด้วยการพูด หรือแตะเบา ๆ บนหน้าจอสมาร์ทฟรอนท์เอนด์ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน หรือสั่งการผ่านแอพพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ที่เชื่อมต่อกับฟรอนท์เอนด์ด้วยเทคโนโลยี CAR PLAY และ ANDROID AUTO ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของรถ ลอค หรือปลดลอคประตูจากระยะไกล เตือนการโจรกรรม วิเคราะห์ความผิดปกติของเครื่องยนต์ ฯลฯ โดยหลายระบบไม่เพียงเชื่อมต่อระหว่างรถกับคนเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อรถและคนกับโลกภายนอกด้วย ที่เห็นได้ชัดคือ ระบบนำทาง และระบบค้นหาตำแหน่ง ที่ต้องทำงานร่วมกับดาวเทียม
         สาเหตุหนึ่งที่เทคโนโลยีของระบบเชื่อมต่อระหว่างรถกับคน และโลกภายนอกได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมันคือปัจจัยแห่งความสำเร็จของยานยนต์อัตโนมัติ หรือ ยานยนต์ไร้คนขับ ซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ผลิตทั้งรายเก่าและรายใหม่นั่นเอง
         คุณสมบัติสำคัญที่สุดของยานยนต์ไร้คนขับ คือต้องสามารถนำพาผู้โดยสารไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องใช้เส้นทางร่วมกับยานยนต์ทั่วไปได้โดยไม่สร้างปัญหา
         ยานยนต์ไร้คนขับจึงต้องสามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับผู้โดยสารในรถ กับรถคันอื่น ๆ บนท้องถนน รวมทั้งกับสัญญาณจราจร และสัญญาณดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การประมวลผล และสั่งการที่แม่นยำฉับไว
         ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ยานยนต์ไร้คนขับของผู้ผลิตหลายรายได้รับการทดสอบ และทดลองใช้งานจริงจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งหมายความว่า อีกไม่นานเกินรอ เราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับยานยนต์อัจฉริยะ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยสุดยอดเทคโนโลยี ที่จะทำให้รถ คน และโลกเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์
         ดังนั้น เพื่อเชิญชวนให้ผู้ผลิตจัดแสดงยานยนต์ปัจจุบัน และอนาคตที่บรรจุระบบเชื่อมต่ออันน่าทึ่ง และเพื่อต้อนรับการมาถึงของยุค ยานยนต์ไร้คนขับ และ “อุตสาหกรรม 4.0” ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และอินเตอร์เนทจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง เราจึงจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เชื่อมโลก...เชื่อมคน ยานยนต์อัจฉริยะ”
Follow Motor Expo Club Network
.............