มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23" ทุกเส้นทางทุกแห่งหน...ยานยนต์พลังชีวภาพ
Bionic Vehicles…here, there and everywhere

 

     ในที่สุด ก็มาถึงวันที่ผู้ใช้รถยนต์ต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่า ยุคน้ำมันราคาถูกได้ผ่านพ้นไปแล้ว และยุคของเชื้อเพลิงซึ่งกลั่นจากน้ำมันดิบใต้ผืนดิน ก็เหลือเวลาอีกไม่นานเช่นกัน                 

     ด้วยเหตุนี้ เมื่อยุคของพลังงานในฝัน เช่น ไฮโดรเจน หรือเซลล์เชื้อเพลิงยังมาไม่ถึง แนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำมันแพง และสภาวะขาดแคลนในอนาคต  สำหรับประเทศที่ไม่มีน้ำมันเป็นทรัพยากรอย่างเราก็คือ การประหยัด พร้อมทั้งพยายามแสวงหาพลังงานจากแหล่งอื่นมาใช้ทดแทน                 

     จากเบนซิน นอกจากการรณรงค์ให้ลดปริมาณการใช้ลงแล้ว เรายังนำเอธานอล หรือเอธิลแอลกอฮอลที่ผลิตได้จากพืชผลการเกษตรมาผสมในเนื้อน้ำมันลิตรต่อลิตร โดยเรียกเบนซินผสมเอธานอลนี้ว่าแกสโซฮอล                 

     แกสโซฮอล เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2528 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน และพืชผลการเกษตรราคาตกต่ำ จึงทรงมีพระราชดำริให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ฯ นำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอธานอล ผสมกับเบนซิน ทดลองใช้กับรถยนต์ในโครงการ ฯ ปรากฏว่าได้ผลดี จนรัฐบาล และบริษัทน้ำมันน้อมรับแนวพระราชดำริไปสานต่อ ทำให้การใช้แกสโซฮอลแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง                 

     ที่สำคัญตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 สถานีบริการน้ำมันทุกแห่งทั่วประเทศจะจำหน่ายแกสโซฮอล 95 แทนเบนซิน 95 ตามนโยบายรัฐบาล                  

     ด้านน้ำมันดีเซลจะมีไบโอดีเซล ซึ่งเป็นน้ำมันที่ได้มาจากพืช และไขมันสัตว์ทั้งที่ใช้แล้ว และผลิตขึ้นใหม่ให้เลือกใช้ 3 ประเภทตามความต้องการของเครื่องยนต์คือ น้ำมันพืช หรือน้ำมันสัตว์ล้วน ๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม น้ำมันหมู และน้ำมันพืช หรือน้ำมันสัตว์ผสมกับดีเซล สำหรับเครื่องยนต์เกษตร และอุตสาหกรรม ส่วนน้ำมันไบโอดีเซลที่ผ่านการแปรรูปด้วยกระบวนการทางเคมี เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนน้ำมันดีเซลมากที่สุดใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์                  

     และเช่นเดียวกับแกสโซฮอล รัฐบาลกำลังเร่งพัฒนา และส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล ด้วยการสนับสนุนการปลูกปาล์มน้ำมันในภาคใต้ และภาคตะวันออก พร้อมกำหนดเป้าหมายการใช้ไบโอดีเซล ให้มีปริมาณวันละ 8.5 ล้านลิตร ภายในปี 2555                   

     นั่นหมายความว่า ภายในระยะเวลาเพียง 5 ถึง 10 ปีนับจากนี้ เชื้อเพลิงจากชีวภาพ ทั้งแกสโซฮอล และไบโอดีเซลจะมีการผลิตและจำหน่ายภายในประเทศอย่างทั่วถึง ทำให้เราสามารถประหยัดเงินตราในการนำเข้าสารเพิ่มค่าออกเทน รวมทั้งน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปจากตางประเทศได้ปีละหลายพันล้านบาท                    

     ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้เกษตรกรไทยจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น  ส่งผลดีแก่เศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม ทั้งก่อให้เกิดการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อันเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศที่ถูกต้องและยั่งยืนอีกด้วย                   

     นี่คือที่มาของแนวคิดประจำงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 23”" "ทุกเส้นทางทุกแห่งหน...ยานยนต์พลังชีวภาพ" เพื่อบอกกล่าวแก่คนรักรถทั้งหลายว่า แม้ยุคน้ำมันราคาถูกจะไม่หวนกลับมา แต่อย่างน้อยในยุคที่ทุกแห่งหนเต็มไปด้วยยานยนต์พลังชีวภาพ ก็มีอากาศสะอาดบริสุทธิ์ที่สามารถหายใจได้เต็มปอด ซึ่งบางที ในความเป็นมนุษย์ เราอาจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้

Follow Motor Expo Club Network
.............