มหกรรมรถยนต์ ‘97

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '97" รถยนต์ : สุดยอดลีลาชีวิตที่โลดแล่น
AUTOMOBILE: THE ULTIMATE IN DYNAMIC LIFESTYLE


         •ปี 2539 ต้องนับว่าเป็นปีทองของวงการรถยนต์โดยแท้ เพราะสามารถทำยอดจำหน่ายในตลาดรวมได้เกือบ 6 แสนคัน ทั้งนี้ ก็ด้วยเหตุผล 2 ประการที่เกี่ยวเนื่องกัน นั่นคือ สภาพเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูถึงขีดสุด และการเกิดขึ้นของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคม
         โดยเฉพาะเหตุผลประการหลังเป็นสิ่งที่เราให้ความสนใจอย่างยิ่งเนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ค่อนข้างหลากหลาย และมักหนีไม่พ้นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเจรจาธุรกิจ สัมมนาวิชาการ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ออกกำลังกายตามสโมสร พักผ่อนชายทะเล หรือแม้แต่การเข้าป่าชื่นชมธรรมชาติ ดังนั้นรถยนต์จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญในวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ไปโดยปริยายในส่วนของผู้ผลิตเองก็เล็งเห็นข้อเท็จจริงดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบรองรับ รวมทั้งระบบป้องกันอันตราย ตลอดจนรูปลักษณ์ภายนอก และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในให้เพียบพร้อม และหลากหลายเพียงพอที่จะรองรับลีลาชีวิตทุกรูปแบบได้อย่างครบถ้วนจนถึงขั้นที่กล่าวได้ว่า ไม่มีลีลาชีวิตแบบไหนจะสมบูรณ์ได้โดยปราศจากรถยนต์เป็นส่วนประกอบ
         ด้วยเหตุนี้ นอกจากจะได้รับการยอมรับว่าเป็นยานพาหนะที่สะดวกสบายและรวดเร็วที่สุดแล้ว รถยนต์ยังเป็นเสมือน "ลีลาชีวิตที่โลดแล่น" สื่อสะท้อนให้เห็นถึงตัวตน และวิถีการดำเนินชีวิตของผู้เป็นเจ้าของอย่างชัดเจน ด้วยความเชื่อที่ว่า รถยนต์ กับ ลีลาชีวิต เป็นสองสิ่งที่มิอาจแยกจากกันได้ ตรงกันข้ามกลับจะยิ่งผสานสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันตามสภาพสังคมที่เปิดกว้างไร้พรมแดน เราจึงได้กำหนดคำขวัญประจำงาน "มหกรรมรถยนต์ '97" ว่า "รถยนต์ : สุดยอดลีลาชีวิตที่โลดแล่น" (AUTOMOBILE: THE ULTIMATE IN DYNAMIC LIFESTYLE)
Follow Motor Expo Club Network
.............