มหกรรมรถยนต์ ‘95

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '95" มุมมองใหม่...ยานยนต์ของคนเมือง
A NEW PERSPECTIVE...CITY CARS FOR URBANITES


         • ก่อนที่จะมีถนน สะพานลอย และทางด่วนสายใหม่ รวมทั้งระบบขนส่งมวลชนที่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้ เมื่อช่วงปี 2536-2537 ปัญหาการจราจรในกรุงเทพ ฯ กำลังเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากความไม่สมดุลกันระหว่างปริมาณรถกับปริมาณถนน โดยมุมมองในเรื่องนี้แบ่งเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายที่มองว่า เพราะรถมากเกินไป กับฝ่ายที่มองว่า ถนนน้อยเกินไป การมองกันคนละมุมดังกล่าว นำไปสู่การเสนอวิธีแก้ปัญหาแบบสุดขั้วทั้ง 2 ด้าน ด้านหนึ่งต้องการจำกัดการซื้อรถของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด
         ส่วนอีกด้าน ต้องการตัดถนนเพิ่มให้มากที่สุด ซึ่งทั้ง 2 แนวทางนี้ล้วนมีปัญหาในตัวของมันเองการจำกัดการซื้อขายรถยนต์นั้น ผิดทั้งหลักเศรษฐศาสตร์ และหลักเสรีภาพ ขณะเดียวกัน การตัดถนนเพิ่มให้เพียงพอกับปริมาณรถก็ไม่สามารถเร่งรัดได้ในเวลาจำกัดดังนั้นเราจึงเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นการพยายามใช้พื้นที่ถนนที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
         ซึ่งทำได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งก็คือ การเลือกใช้รถยนต์ขนาดเล็ก หรือ ซิทีคาร์ ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพราะซิทีคาร์มีขนาดกะทัดรัด คล่องแคล่ว กินเนื้อที่บนถนนน้อย หาที่จอดง่าย คายมลพิษต่ำแถมยังประหยัดและราคาถูก ยิ่งกว่านั้นเทคโนโลยีของรถประเภทนี้ยังได้รับการพัฒนาจนเทียบเท่ากับรถใหญ่ รวมทั้งมีการผลิตและสั่งนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแทบทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
         จนกล่าวได้ว่า ซิทีคาร์ หรือยานยนต์ของคนเมือง คือมุมมองใหม่ของผู้ใช้รถอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ "มหกรรมรถยนต์ "95" จึงมีคำขวัญประจำงานว่า "มุมมองใหม่...ยานยนต์ของคนเมือง" (A NEW PERSPECTIVE...CITY CARS FOR URBANITES) เพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านเทคโนโลยียนตรกรรม อันจะนำไปสู่หนทางการแก้ไขปัญหาจราจรที่ไม่จำเป็นต้องริดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอีกต่อไป
Follow Motor Expo Club Network
.............