สมาคมรถโบราณฯ ประกาศผลคะแนนโหวท People’s Choice Award 2021

ประกาศผล ! People‘s Choice Award 2021 ครั้งที่ 1 "Austin Mini MK 1" ครองใจมหาชนนิยม

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ประกาศผลคะแนนโหวทให้รถโบราณ รถคลาสสิค ที่ประทับใจ People’s Choice Award 2021 ภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 38” โดยรถที่ได้รับคะแนนนิยมจากผู้ชมงานสูงสุด มีดังนี้

 

1

อันดับที่ 1 ได้แก่  Austin Mini MK I    (347 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_5

อันดับที่ 2 ได้แก่  Chevrolet Corvette C3   (277 คะแนน)

 

3

อันดับที่ 3 ได้แก่  BMW Isetta 300    ( 257 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_20

อันดับที่ 4 ได้แก่  Austin Mini Van (Leyland)   (210 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_6

อันดับที่ 5 ได้แก่  Chevrolet Corvette C2  (166 คะแนน)

 

6

อันดับที่ 6 ได้แก่  Jaguar XK140  FHC   (160 คะแนน)

 

7

อันดับที่ 7 ได้แก่  Mercedes-Benz 190 SL  (136 คะแนน)

 

8

อันดับที่ 8 ได้แก่  Volkswagen Beetle Split Windows   (117 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_12

อันดับที่ 9 ได้แก่  Citroen D Super 5   (106 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_3_0

อันดับที่ 10 ได้แก่  Porsche 930  (102 คะแนน)

 

11

อันดับที่ 11 ได้แก่  Jaguar E-Type Series I  (100 คะแนน)

 

12

อันดับที่ 12 ได้แก่  Volvo P1800s  (95 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209

อันดับที่ 13 ได้แก่  Volkswagen Beetle Superstar 1303   (56 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_26

อันดับที่ 14 ได้แก่  Citroen GS 1220 Pallas     (55 คะแนน)

 

15

อันดับที่ 15 ได้แก่  BMW 2002 Bauer   (50 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_9

อันดับที่ 16 ได้แก่  Motorcycle BMW R67/2   (45 คะแนน)

 

LINE_ALBUM_PEOPLE CHOICE_211209_7

อันดับที่ 17 ได้แก่  Mercedes-Benz 250 SL  (42 คะแนน)

 

18

อันดับที่ 18 ได้แก่  Renault Gordini  (31 คะแนน)

 

19

อันดับที่ 19 ได้แก่  Lotus Europa Twin Cam Special   (29 คะแนน)

 

20

อันดับที่ 20 ได้แก่  Alfa Romeo Giulia Super  (27 คะแนน)

 

21

อันดับที่ 21 ได้แก่  Renault Caravelle   (24 คะแนน)

 

รางวัล People’s Choice Award 2021
เจ้าของรถ
อันดับ 1 :  สุรศักดิ์ เกตุวิสุทธิผล /Austin Mini MK I  ปี 1956 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า  18,000 บาท

อันดับ 2 : พรสถิตย์ นฤนาทวนิช /Chevrolet Corvette C3  ปี 1980
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 15,000 บาท

อันดับ 3 : ภัทร ศศิวิมลกุล /BMW Isetta 300 ปี 1961 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 12,000 บาท

 
ผู้โหวทรถที่ชนะรางวัล 
อันดับ 1 :  ธีรภัทร ลออเอี่ยม /Austin Mini MK I  ปี 1956 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 18,000 บาท

อันดับ 2 : มณีกานต์ เผือกขจี / Chevrolet Corvette C3  ปี 1980
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 15,000 บาท

อันดับ 3 : พรหมพิศ ตั้งเลิศสัมพันธ์ /BMW Isetta 300 ปี 1961 
Gift Voucher “ทรัพย์สมบูรณ์ยางยนต์” มูลค่า 12,000 บาท

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://peoplechoices.motorexpo.co.th

Follow Motor Expo Club Network

.............