Nissan คว้า 3 รางวัลด้านธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564

Nissan คว้า 3 รางวัลด้านธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564

Nissan ประเทศไทย ได้รับรางวัลจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค 3 รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2564 ด้านภาพลักษณ์ ประเภท “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” “ความรับผิดชอบต่อสังคม” “ธรรมาภิบาล” จาก ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระ ทรวงอุตสาหกรรมในงานมอบรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี 2564 หรือ Thailand Automotive Quality Awards 2021 (     TAQA) ที่จัดขึ้น ณ ชาลเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี

สำหรับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม มีเกณฑ์การตัดสินมาจากผลสำรวจความพึงพอใจต่อยานยนต์ชั้นนำ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ของผู้ใช้รถยนต์มากกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบริษัทผู้ผลิตเพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม เป็นเครื่องยืนยันผู้นำนวัตกรรมยานยนต์ด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท Nissan ในประเทศไทย ซึ่งทั้ง 3 ด้านนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทาง Nissan (นิสสัน) ตั้งใจดำเนินการตามแผนปฏิรูป สู่การบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน

ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จในครั้งนี้ คือ การพัฒนา นำเสนอนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมายของ Nissan มีส่วนช่วยขับเคลื่อนยุทธ ศาสตร์ ผลักดันให้เกิดระบบนิเวศการใช้ไฟฟ้าที่ยั่งยืนในประเทศไทย ไปพร้อมกับการนำเสนอยานยนต์ นวัตกรรมที่พัฒนาด้วยแนว คิด “Innovation for Excitement” ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คือ “การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคน (Drive Inno vation to Enrich People’s Lives) ทำให้ลูกค้าปลอดภัยมากขึ้น สะดวกสบายมากขึ้น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ รถยนต์พลังสะอาดจากไฟฟ้า 100 % รุ่นแรกเพื่อการพาณิชย์ของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เกิดการเดินทางที่ไร้มลพิษ ความสามารถของรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Nissan Leaf (นิสสัน ลีฟ) ยังมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานผ่านแนวคิดของการแบ่งปันพลังงานของ Nissan (Nissan Energy Share) รวมถึงการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าผ่านการทำ Vehicle to Home หรือ (V2H) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ Nissan ยังนำเสนอเทคโนโลยี E-Power (อี-เพาเวอร์) ซึ่งสามารถขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100 % แต่ไม่ต้องพึ่งพาการชาร์จแบทเตอรีจากภายนอก ใน Nissan  Kicks E-Power (นิสสัน คิคส์ อี-พาวเวอร์) เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ในขณะที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทาง Nissan ได้ดำเนินการช่วยเหลือผ่านโครงการ “Care for You” อาทิ การสนับสนุนรถ ยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย COVID-19 การช่วยเหลือร่วมกับ จส. 100 เครือข่าย  Food for Fighters (เครือข่ายข้าวเพื่อหมอ) การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ชัยภูมิ ลพบุรี อีกทั้งโรงงานผลิตรถยนต์ของ Nissan ประเทศไทย ในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลอุตสาห กรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และการจัด การสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านภาพลักษณ์ดีเด่นประเภทธรรมาภิบาลนี้ สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของ Nissan ในประเทศไทย ในด้านของการกำกับดูแลกิจ การด้วยธรรมาภิบาล ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินงาน อย่างการดูแลบุคลากรและการผลิตให้ปลอดภัยจาก COVID-19 โดย Nissan เปิดศูนย์แยกกักรักษาในสถานประกอบการ (FAI) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (BB&S) เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ พนักงานกว่า 95 % ของ Nissan ได้รับการฉีดวัค ซีนแล้ว

ภาพที่เกี่ยวข้อง

.............

Follow Motor Expo Club Network

.............