Visitors‘s Promotions

สแกนจ่าย...ลุ้นโชค ยิ่งสแกนจ่ายมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

ระยะเวลาร่วมสนุก : 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2561

วิธีการร่วมสนุก

 • - ซื้อสินค้าในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ตามมูลค่าที่กำหนด
 • - ชำระค่าสินค้า โดยสแกน QR CODE  ผ่านระบบ Mobile Banking  เท่านั้น
 • - นำ E-slip จากการซื้อมาลงทะเบียน ผ่าน  Motor Expo Application และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (E-Slip 1 ใบ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้ง)

ลุ้นรับรางวัล 2 ต่อ ได้แก่

ต่อที่ 1  เมื่อมียอดซื้อสินค้าในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” ภายในวันเดียวกัน ครบ 4,000 บาท รับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเนเพลกซ์ 1 ใบ มูลค่าใบละ 270 บาท แจกวันละ 40 รางวัล  รวม 12 วัน แจก480 รางวัล รวมมูลค่า 129,600 บาท  

กติกาและเงื่อนไข

 • - ซื้อสินค้าจากร้านค้า ที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • - จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน สามารถรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ไม่เกิน 2 รางวัล/วัน
 • - รับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดกิจกรรม บริเวณชาลเลนเจอร์ 2 (เสาต้นที่ 24)
 • - ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ต่อที่ 2   E-Slip ทุก 500 บาท จะได้รับสิทธิ์ชิงรางวัล 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับ

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ GPX รุ่น  DEMON 150 GR (LUXURY) มูลค่า 63,800 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า UDA รุ่น WINK (M400B) มูลค่ารางวัลละ 18,900 บาท จำนวน 3 รางวัล                          

รวมมูลค่า 56,700 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 • - กำหนดจับสลากหาผู้โชคดี และสำรอง 10 ท่าน ( กรณีที่ผู้โชดดีสละสิทธิหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการรับรางวัลได้ ) ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี
 • - ผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อกลับ ตามข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้ใน Motor Expo Application
 • - ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ใน motorexpo.co.th เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 • - ผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน เพื่อขอรับรางวัล ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อ หากพ้นกำหนดแล้ว และไม่มีผู้โชคดีติดต่อรับรางวัล ผู้จัดงานจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและรางวัลดังกล่าวจะตกเป็นของสำรองในลำดับถัด ๆ ไป
 • - ผู้โชคดีจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 • - เลขที่บัญชีของผู้ร่วมงาน (ผู้ออกร้าน) ที่ปรากฏใน E-Slip ของผู้โชคดีจากรางวัลที่ 1 จะได้รับ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า UDA รุ่น WINK (M400B) มูลค่ารางวัลละ 18,900 บาท จำนวน 1 คัน และจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
 • - ผู้ร่วมงาน (ผู้ออกร้าน) และพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคครั้งนี้
 • - ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • - การตัดสินของ "ผู้จัดงาน"  ถือเป็นเด็ดขาด