เพียงซื้อสินค้า จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE 1.2 ACTIVE CVT A/T ราคา 529,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ซื้อสินค้า ชิงรถ

ของรางวัล
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 ACTIVE CVT A/T ราคา 529,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

ระยะเวลาร่วมสนุก
30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม 2566
 
กติกา และเงื่อนไข
บริษัท สื่อสากล จำกัด “ผู้จัดงาน”  “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 40” หรือ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO 2023 ได้จัดทำคูปองเพื่อชิงโชค รายการ “ซื้อสินค้า ชิงรถ” โดยมีกติกาดังนี้
 
1. “ผู้ชิงโชค” คือ ผู้ที่อยู่ภายในงาน และซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ “ซื้อสินค้า ชิงรถ” ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (ยกเว้นการจอง/ซื้อรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และรถใช้แล้ว)
2. “ผู้ชิงโชค” ต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม โดยต้องนำใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า หรือใบจอง/ใบมัดจำสินค้า และบัตรประชาชน (หากไม่มีบัตรประชาชน สามารถนำเอกสารอื่นที่ทางราชการไทยออกให้มาแสดงได้ เช่น ใบขับขี่) มาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนกิจกรรม พร้อมตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน
3. ใบเสร็จรับเงินที่นำมาลงทะเบียน ต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในวันเดียวกันเท่านั้น (สามารถรวมใบเสร็จฯ ได้) และใบเสร็จฯ 1 ใบ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น
4. “ผู้ชิงโชค” จะได้รับคูปองไว้เป็นหลักฐานหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคูปองจะแจ้งสิทธิ์ชิงรางวัลที่ “ผู้ชิงโชค” ได้รับ โดยทุกๆ 2,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ (เศษที่ไม่ถึง 2,000 บาท ไม่คิด)
5. รางวัลใหญ่มี 1 รางวัล คือ รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE 1.2 ACTIVE CVT A/T ราคา 529,000 บาท จำนวน 1 รางวัล (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
6. “ผู้จัดงาน” จะรวบรวมข้อมูลของ “ผู้ชิงโชค” ที่ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ราคาสินค้า ร้านค้าที่ซื้อสินค้า เพื่อจะจับสลากหาผู้โชคดี และสำรอง 10 ท่าน ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานี โดยมีคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน เป็นสักขีพยาน
7. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้ชิงโชค” ที่โชคดีจากการจับรางวัล ให้มาติดต่อรับรางวัล และจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ motorexpo.co.th, autoinfo.co.th, ทาง LINE @motorexpo ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และทางนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2567
8. “ผู้มีชิงโชค” ที่ได้รับแจ้งจาก “ผู้จัดงาน” จะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
9. ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ “ผู้จัดงาน” ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้
10. หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
11. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
12. พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัทในเครือ/พนักงาน และครอบครัวของพนักงาน บริษัท องค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการ ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
13. ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
15. การตัดสินของ “ผู้จัดงาน” ถือเป็นเด็ดขาด
16. กำหนดการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบ
 
ใบอนุญาตเลขที่ 625/2566  ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Follow Motor Expo Club Network
.............