ที่มาแนวคิดงาน ‘มหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 34‘

ที่มา • แนวคิดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” หรือ The 34th Thailand International Motor Expo ว่า 
“ยานยนต์ยุคใหม่ ฝันไกลที่กลายเป็นจริง” หรือ “New Age Vehicles … A Distant Dream Come True” 

•พบกับงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34” ณ IMPACT Challenger 1-3 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2560