ประกาศผล

รางวัลชนะเลิศ MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019

รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2019

เสกสรรค์ วสุวัต
"Motor Expo จุดนัดพบระหว่าง รถ กับ คน"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เสกสรรค์ วสุวัต
"ความสวยงามโดดเด่นของยานยนต์และบรรยากาศในงาน Motor Expo 2019"

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

พิมพ์พร กังวานเจษฎา
"ชัดเจน โดดเด่น ทันสมัย"

รางวัลชมเชย Motor Expo-Canon Photo Contest 2019

รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019
คีรีขันธ์ ไชยพร
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019
วัชรชัย สงฆ์ประสิทธิ์
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019
เบนซิน จองสี
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019
รัฐพล เบ้าเรือง
รางวัลชมเชย MOTOR EXPO PHOTO CONTEST 2019
รชฏ ศรีชัยญา

ภาพบรรยากาศการติดสินการประกวดภาพถ่าย Motor Expo-Canon Photo Contest 2019

ร่วมสร้างสรรค์โครงการโดย

Follow Motor Expo Club Network