โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 ประกาศผลการตัดสิน พร้อมจัดแสดงผลงานของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงาน “MOTOR EXPO 2018” ถึงวันที่ 10 ธันวาคม นี้

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35”

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 ประกาศผลการตัดสิน พร้อมจัดแสดงผลงานของเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในงาน “MOTOR EXPO 2018” ถึงวันที่ 10 ธันวาคม นี้

ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไป งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” เปิดเผยว่า “โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนนต์ ครั้งที่ 9” หรือ THE 9th Motor Expo Automotive Innovation Award 2018 มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมประกาศผลการประกวดดังนี้

รางวัลที่ โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 40,000 บาท ไม่มีผลงานที่สมควรได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ ผลงาน ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดพกพา (Scootar) โดย ธนบดี ราชปม นครินทร์ เปียนกา จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี

 

รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ ผลงาน พาหนะฟื้นฟูการเดินสำหรับผู้ป่วยกายภาพ โดย ชูเกียรติ ผาลาด ชยุต ยอดรักษ์ ณัฐดนย์ ณ นคร กนกพล อภิชาตพงษ์ และภาคย์ บุญราษฎร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

รางวัลชมเชย โล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (AC Induction Motor) โดย เนติธร โพธิ์เจริญ ช่อผกา สิมลา และสรวงภัทร ธุระสะ จากมหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงาน หุ่นยนต์กำจัดศัตรูพืชด้วยดินตะกอน โดย เกษม ปู่ช้าง สิทธิโชค สุดสาร ณัฐนัย ไชยคชบาล ณัฐปคัลภ์ ฟักเฟื่อง วิทวัส สบายยิ่ง ธีรศักดิ์ สมกุล คมสัน นวลแก้ว ไกรสร ส่งบุญ สุรพัศ อุทัยถาวร ธนาวุฒิ โชติศรีพันธุ์พร นฤป เหลือบุญชู ธนพฤฒ ศิลปเจริญ ณัฐวิชช์ อัจจนะนนท์กุล และเตชินท์ เฉลิมเทวี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลงาน นวัตกรรมบ่มเร่งพื้นคอนกรีทด้วยพลังงานไมโครเวฟ โดย จิตวัติ สนามชัย สาวชณิญา เจริญคุณธรรม ทินภัทร หนูแก้ว และอำพล พิชัยเชิด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เชิญชมนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ทั้ง 5 ทีม ได้ที่บูธ “โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 บริเวณด้านหน้าชาลเลนเจอร์ 1 Impact เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้-10 ธันวาคม 2561

 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

.............

Follow Motor Expo Club Network

.............