ไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง ? Motor Expo Professional Seminar

​​

โลกอุตสาหกรรมกำลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0  เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน ...เมื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะปรับตัวและรับมืออย่างไรดี ?... 

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33" หรือ The 33rd Thailand International Motor Expo 2016 จึงได้ริเริ่มโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” พร้อมจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?” เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ด้วยการจัดอบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พร้อมสำหรับการขยายตลาดสู่อาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 


จุดเด่นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก็คือ "ยานยนต์ไฟฟ้า" ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มชัดเจนว่า จะเข้ามาทดแทนยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน และใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ในอนาคตอันใกล้ แต่ทันทีที่รัฐบาลประกาศมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรา กลับมีคำถามจากหลายฝ่าย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า ที่ยังต้องเตรียมการหลายด้านเพื่อรองรับโดยเฉพาะ Infrastructures ที่สำคัญๆ เช่นระบบพลังงานไฟฟ้า ความพร้อมภาคครัวเรือน ระบบ Power Grid รวมถึงความรู้และความเข้าใจของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านยานยนต์รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้และเข้าใจโครงการ ฯ มากยิ่งขึ้น 


การสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคมการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT), สมาคมยานยนต์ไทย (TAIA), สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในสายอาชีพ คาดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังกว่า 200 ท่าน และผลสำเร็จของการสัมมนาจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเข้าใจและรับทราบในความคืบหน้าของสภาวะของอุตสาหกรรม และเข้าใจความพร้อมของทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


สนใจร่วมสัมมนาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเพนนี  แวนเดชเกล (เมย์) ผู้ประสานงานโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” โทรศัพท์มือถือ 0-87-426 -7598 อีเมล motorexposeminar@gmail.com

 

กำหนดการและรายละเอียด  “Motor Expo Professional Seminar”​

เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด
09.10 – 09.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.05 น. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางยานยนต์ในอนาคตกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”
โดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมยานยนต์ไทย (TAIA)
10.05 – 10.25 น. การบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อยานยนต์สมัยใหม่”
โดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
10.25 – 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมด้านสถานีบริการไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
10.45 – 11.05 น. การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย คุณยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11.05 – 11.25 น. การบรรยายหัวข้อ “นโยบายและเป้าหมายของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย คุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
11.25 – 11.45 น. ถาม – ตอบ
11.45 – 12.00 น. มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 น. จบการบรรยาย
ภาพที่เกี่ยวข้อง

3 เหล่าทัพ เชื่อมั่น “SPIRIT 4x4”  เข้าฝึกอบรมการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี

3 เหล่าทัพ เชื่อมั่น “SPIRIT 4x4” เข้าฝึกอบรมการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี

เมื่อเร็วๆ นี้ กองทัพบกได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน BASIC Part time รุ่นที่ 131 กับโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT of the 4x4 Dri...

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรม “ครูปฐมวัย” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สู่เด็กเล็ก

“ลมหายใจไร้มลทิน” อบรม “ครูปฐมวัย” ถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สู่เด็กเล็ก

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรม อบรมครูปฐมวัยจากโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพฯ กว่า 40 แห่ง แบบ “เล่า ร้อง เล่น ลม” สร้างความเข้าใจ และแนะนำวิธีถ่ายทอดความซื่อสัตย์ส...

สมาคมรถโบราณฯ จับมือ เชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จัด “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 15”

สมาคมรถโบราณฯ จับมือ เชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา จัด “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 15”

สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงแรมเชอราตันหัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา เทศบาลเมืองชะอํา เทศบาลเมืองหัวหิน และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน “หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 1...

“ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” จัดอบรมนักศึกษา ม.เกษตรฯ พร้อมเปิดรับผู้สนใจ

“ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” จัดอบรมนักศึกษา ม.เกษตรฯ พร้อมเปิดรับผู้สนใจ

โครงการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” จัดกิจกรรมอบรม นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้วิธีขับรถอย่างปลอดภัย...

MOTOR EXPO 2017 แจกไม่อั้น รถ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน !

MOTOR EXPO 2017 แจกไม่อั้น รถ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน !

ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไป งาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34" กล่าวถึง รายการมอบโชคคืนกำไรให้แก่ผู้ชมงานว่า ปีนี้ยังคงแจกรถยนต์ 3 คัน และมอเตอร...