ไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง ? Motor Expo Professional Seminar

​​

โลกอุตสาหกรรมกำลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ที่จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม หลายประเทศจำเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาในยุคอุตสาหกรรม 4.0  เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการแข่งขัน ...เมื่อก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะปรับตัวและรับมืออย่างไรดี ?... 

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 33" หรือ The 33rd Thailand International Motor Expo 2016 จึงได้ริเริ่มโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” พร้อมจัดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?” เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ด้วยการจัดอบรมสัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และสร้างเครือข่ายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้พร้อมสำหรับการขยายตลาดสู่อาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี 


จุดเด่นของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ก็คือ "ยานยนต์ไฟฟ้า" ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก และมีแนวโน้มชัดเจนว่า จะเข้ามาทดแทนยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายใน และใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ในอนาคตอันใกล้ แต่ทันทีที่รัฐบาลประกาศมาตรการสนับสนุนการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรา กลับมีคำถามจากหลายฝ่าย เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ รวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้า ที่ยังต้องเตรียมการหลายด้านเพื่อรองรับโดยเฉพาะ Infrastructures ที่สำคัญๆ เช่นระบบพลังงานไฟฟ้า ความพร้อมภาคครัวเรือน ระบบ Power Grid รวมถึงความรู้และความเข้าใจของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านยานยนต์รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้และเข้าใจโครงการ ฯ มากยิ่งขึ้น 


การสัมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคมการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม, สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT), สมาคมยานยนต์ไทย (TAIA), สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในสายอาชีพ คาดว่าการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังกว่า 200 ท่าน และผลสำเร็จของการสัมมนาจะส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจเข้าใจและรับทราบในความคืบหน้าของสภาวะของอุตสาหกรรม และเข้าใจความพร้อมของทั้งภาครัฐและเอกชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


สนใจร่วมสัมมนาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเพนนี  แวนเดชเกล (เมย์) ผู้ประสานงานโครงการ “Motor Expo Professional Seminar” โทรศัพท์มือถือ 0-87-426 -7598 อีเมล motorexposeminar@gmail.com

 

กำหนดการและรายละเอียด  “Motor Expo Professional Seminar”​

เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด
09.10 – 09.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ปัจจุบันและอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย ดร. ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT)
09.30 – 09.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
09.45 – 10.05 น. การบรรยายหัวข้อ “ทิศทางยานยนต์ในอนาคตกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย”
โดย คุณธนวัฒน์ คุ้มสิน นายกสมาคมยานยนต์ไทย (TAIA)
10.05 – 10.25 น. การบรรยายหัวข้อ “การปรับตัวของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยต่อยานยนต์สมัยใหม่”
โดย คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
10.25 – 10.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ความพร้อมด้านสถานีบริการไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
10.45 – 11.05 น. การบรรยายหัวข้อ “บทบาทของสื่อมวลชนในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย”
โดย คุณยุทธพงษ์ ภาษี นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์
11.05 – 11.25 น. การบรรยายหัวข้อ “นโยบายและเป้าหมายของภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต และการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย คุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
11.25 – 11.45 น. ถาม – ตอบ
11.45 – 12.00 น. มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน
12.00 น. จบการบรรยาย
ภาพที่เกี่ยวข้อง

บรรยากาศแจกจริง 4 รางวัลใหญ่ ! รายการส่งเสริมผู้ชมงาน Motor Expo 2016

บรรยากาศแจกจริง 4 รางวัลใหญ่ ! รายการส่งเสริมผู้ชมงาน Motor Expo 2016

บรรยากาศการมอบ 4 รางวัลใหญ่ในกิจกรรม "ซื้อรถ ชิงรถ" "ซื้อบัตร ชิงรถ" "ส่ง SMS ชิงรถ" และ "ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์" จากงาน Motor Expo 2016 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 256...

เชคด่วน ! ผู้ได้รับรางวัล

เชคด่วน ! ผู้ได้รับรางวัล "ซื้อรถ ชิงรถ" "ซื้อบัตร ชิงรถ" "SMS ชิงรถ" "ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์"

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่จากกิจกรรม "ซื้อรถ ชิงรถ" "ซื้อบัตร ชิงรถ" "SMS ชิงรถ" และ "ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์" โดยพิธีจับรางวัลได้จัดขึ้นพร้อมกับงานแถลงแนวคิดงาน "...

“ป.ป.ช.” มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์”

“ป.ป.ช.” มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์”

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง ด้านส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2559 แก่ ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด...

เผยแนวคิด Motor Expo 2017 และ พิธีจับสลากผู้โชคดีจากรายการส่งเสริมผู้ชมงาน Motor Expo 2016

เผยแนวคิด Motor Expo 2017 และ พิธีจับสลากผู้โชคดีจากรายการส่งเสริมผู้ชมงาน Motor Expo 2016

“ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความฝันของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงยานยนต์ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์พร้อมไม่อาจเป็นจริงด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ก้าวหน้าเพียงพอ เช่น เราไม่สามารถผลิตเครื่องยนต...

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล แค่โหลด ก็มีลุ้น !

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล แค่โหลด ก็มีลุ้น !

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล พร้อมรับโชค 2 ต่อ ใครที่ได้มาลงทะเบียนโหลด APP MOTOR EXPO และได้รับบัตรเข้าชมงานไป ลองเข้ามาดูว่า มีชื่อของคุณอยู่ในน...