ติดกล้องหน้ารถ ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยภาคสมัครใจ !?!

และแล้วในที่สุด คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ (คปภ) ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดตั้งกล้องในรถยนต์ พร้อมมีคำสั่งให้บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์แก่รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ พร้อมมีผลบังคับใช้กันแล้ว  

 

คำสั่งนายทะเบียน ที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์

สำนักงาน คปภ. ประกาศให้บริษัทประกันภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์แก่รถยนต์ที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

-สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด Closed-Circuit Television (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ โดยให้บริษัทประกันวินาศภัยให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ

-รถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในเวลาทำสัญญาประกัน และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย      

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยการจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการตรวจสอบวิจัยจราจร รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์อีกด้วย 

สรุปสาระสำคัญก็คือ

 

  • ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกประเภท หากติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ  CCTV (Closed-Circuit Television) ในรถ

  • และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

  • จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ภาคสมัครใจ 5-10 % โดยแสดงหลักฐานการติดตั้งกล้อง ณ วันทำสัญญา

  • มีผลบังคับแล้ว

คลิกดู> วิธีเลือกล้องติดหน้ารถ

 

อ้างอิงจาก คปภ.

 


ภาพที่เกี่ยวข้อง

คำค้นหา


Share:

แสดงความคิดเห็น

Related