International 
Visitors
Exhibitor  Press
How to get there All about organizer  Sponsors

contest

หัวข้อ "ยานยนต์วันหน้า ที่มาวันนี้" Meet Tomorrow's Cars Today

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29" (The 29th Thailand International Motor Expo 2012) ขอเชิญผู้มีความสามารถด้านการผลิตสื่อแอนิเมชัน ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Flash Animation ในหัวข้อ "ยานยนต์วันหน้า ที่มาวันนี้" (Meet Tomorrow's Cars Today) เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์งาน Motor Expo 2012 โดยมี รายละเอียดต่อไปนี้

หัวข้อการประกวด
 • ยานยนต์วันหน้า ที่มาวันนี้ (Meet Tomorrow's Cars Today) ตามแนวคิดของงาน Motor Expo 2012

*** แนวคิดของงานดูเพิ่มเติมได้ที่ www.motorexpo.co.th/2012/concept.php

กำหนดการ
 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน- 31 พฤษภาคม 2555
 • ประกาศผลการประกวด : วันที่ 8 มิถุนายน 2555 ผ่านทางเว็บไซท์ www.motorexpo.co.th/
กติกาและเงื่อนไข
 • ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • ประเภทเดี่ยว หรือ ทีมไม่เกิน 3 คน
 • สามารถส่งผลงานได้ ไม่เกิน 1 ชิ้นต่อ 1 คน/ทีม
 • เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่ลอกเลียนแบบ
เงื่อนไขการส่งงาน Flash Animation
 • สามารถทำเทคนิคของภาพและเสียงพิเศษประกอบผลงานได้
 • การใช้เสียงเพลงหรือเสียงประกอบอื่นใดภายในตัวผลงาน จะต้องเป็นการสร้างสรรค์โดยเจ้าของผลงาน หรือได้รับการอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ผู้จัดงานประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหาก พบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว
 • ต้องมีโลโก้ของงาน Motor Expo 2012 โดยไม่มีการดัดแปลงใดๆ ปรากฏอยู่ตอนจบของชิ้นงาน ดาวน์โหลดได้ ที่www.motorexpo.co.th/2012/file/download/flash_resgister.pdf
 • มีความยาวไม่ต่ำกว่า 10วินาทีและไม่เกิน 15 วินาที
 • ขนาดของผลงานที่ส่งประกวดคือคือ 800 x 403 pixel
 • ระบุ Version ของ Macromedia Flash ที่ใช้งาน และโปรแกรมที่ใช้ในการทำทั้งหมด พร้อมทั้ง แนวความคิดและเรื่องย่อ ลงใน Text File โดยให้ตั้งชื่อว่า Flash.txt
เกณฑ์การให้คะแนน
 1. คณะกรรมการได้แบ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนออกเป็น 3 ส่วนคือ
 2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Concept) 50%
 3. ด้านความสมบูรณ์ของชิ้นงาน (Production) 30%
 4. ด้านการนำเสนอชิ้นงาน (Presentation) 20%
 5. หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
วิธีการสมัครและส่งผลงานมี 3 วิธี คือ
 • ส่งผลงานผ่านเว็บไซท์ www.motorexpo.co.th
 • ส่งผลงานที่ E-mail :contact@motorexpo.co.th พร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ www.motorexpo.co.th/2012/file/download/flash_resgister.pdf)
 • ส่งผลงานเป็น CD พร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ www.motorexpo.co.th/2012/file/download/flash_resgister.pdf) ทางไปรษณีย์ มาที่ กองสารสนเทศ บริษัท สื่อสากล จำกัด 1443/1 ซ.สุทธิพร ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 • โทร. 0-2641-8444 ต่อ 506
รางวัล

รางวัลชนะเลิศ กล้อง CANON IXUS 220 HS มูลค่า 13,900 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เครื่องนวด AMAXS รุ่น HS-2002 มูลค่า 9,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล กระเป๋า PUMA FOUNDATION BACKPACK และ เสื้อยืด PUMA รวมมูลค่า 2,900 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ:

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท สื่อสากล จำกัด ซึ่งมีสิทธิ์ในการ จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศทุกชนิด

ผลงานผู้เข้าประกวดปีที่ผ่านมา


รางวัลชนะเลิศ
รถ ATV ยี่ห้อ HAM รุ่น YHXA-305
มูลค่า 43,230 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณวิศรุต ทองมหา


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
CANON SELPHY CP 800 PHOTO PRINTER
มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1 รางวัล
คุณณัฐพล เจริญลาภทวี
ดูทั้งหมด 
Home l Concept l Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Contest l Souvenir