มหกรรมรถยนต์ ‘98

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '98" วัฏจักรมหัศจรรย์...ยานยนต์กับธรรมชาติ
THE WONDER CYCLE...AUTOMOBILE AND NATURE


         • ความจริงที่ปฏิเสธได้ยากเรื่องหนึ่งก็คือ ในอดีตรถยนต์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติมาก หนำซ้ำยังมีส่วนสำคัญในการทำลายสภาพแวดล้อมด้วยการปล่อยสารพิษออกมาทั้งคาร์บอนมอนอกไซด์จากเครื่องยนต์และซีเอฟซีจากเครื่องทำความเย็น ยังไม่นับรวมถึงมลพิษที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต เช่น ละอองสีที่ฟุ้งกระจายไปในอากาศ ขณะพ่นตัวถัง เป็นต้น
         นอกจากนี้ รถเก่าที่หมดอายุการใช้งาน ยังเพิ่มปริมาณขยะให้แก่โลก เนื่องจากไม่มีส่วนประกอบใดสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้เลย ทว่าตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลาย ก็เริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ รวมไปถึงระบบหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลอันเป็นการลดขยะ และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นในเวลาเดียวกัน
         ตัวอย่างของเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นล่าสุดได้แก่ ระบบกรองละอองสี และตัวทำลายในห้องพ่นสี ที่มีประสิทธิภาพในการกรองสูงถึง 99.8% ระบบควบคุมอุณหภูมิขณะอบสีที่ยอมให้มลพิษเล็ดลอดออกมาเพียง 3% เมื่อเทียบกับปี 1970 ระบบปรับอากาศในรถยนต์ ตลอดจนส่วนประกอบโฟมทั้งหมดที่ปราศจากสารซีเอฟซี ตัวการทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ ฯลฯ
         วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนับวันก็ยิ่งรบกวนธรรมชาติน้อยลง และยังสามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกหลายรอบ นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่สะอาดบริสุทธิ์เพื่อใช้แทนน้ำมันโดยเพ่งเล็งไปที่พลังงานไฮโดรเจน ซึ่งมีวงจรชีวิตสอดคล้องกับวัฏจักรธรรมชาติมากที่สุด เนื่องจากมันเป็นส่วนประกอบของน้ำนั่นเอง
         ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้รถยนต์ในยุคปัจจุบันไม่เพียงแต่มีรูปลักษณ์ และสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น หากยังเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพียงเล็กน้อย และคุ้ม-ค่า ไม่ก่อปัญหามลพิษทั้งในกระบวนการผลิตและใช้งาน รวมทั้งสามารถหมุนเวียนวัสดุแทบทุกชิ้นกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนที่เหลือก็ย่อยสลายกลับสู่ธรรมชาติเพื่อรอเวลาที่จะกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตรถยนต์อีกครั้ง
         วัฏจักรระหว่างธรรมชาติ-ยานยนต์-ธรรมชาติ ซึ่งได้บังเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นี่แหละ คือที่มาของคำขวัญประจำงาน "มหกรรมรถยนต์ '98" ที่ว่า "วัฏจักรมหัศจรรย์...ยานยนต์กับธรรมชาติ" (THE WONDER CYCLE...AUTOMOBILE AND NATURE)br />
Follow Motor Expo Club Network
.............