มหกรรมรถยนต์ ‘94

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '94" ขีดเส้นใต้ใหม่ให้ชีวิต
Re-UNDERLINE THE IMPORTANCE OF LIFE


         การมาถึงอย่างเต็มรูปแบบของรถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศ ไม่เพียงแต่ทำให้เราตื่นตาตื่นใจกับรูปลักษณ์ คุณภาพการประกอบ และสมรรถนะที่ล้ำเลิศของมันเท่านั้น แต่เรายังต้องทึ่งกับระบบรักษาความปลอดภัยทั้งเชิงป้องกัน (ACTIVE SAFETY) เช่น ระบบเบรคเอบีเอส และเชิงแก้ไข (PASSIVE SAFETY) เช่น ถุงลมนิรภัย ที่ติดตั้งมากับรถนำเข้าเหล่านั้นอีกด้วย
         นอกจากนี้ ปี 2536 ยังเป็นช่วงเวลาที่ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญกับชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น ด้วยการออกมาตรการสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ การกำหนดให้ทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันนอค ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2536 และให้ผู้ขับขี่รถยนต์ และผู้โดยสารตอนหน้ารัดเข็มขัดนิรภัย ตั้งแต่ 15 เมษายน ปีเดียวกัน ความเอาใจใส่ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศ และรัฐบาลของเราที่มีต่อชีวิตของผู้ใช้รถ กระตุ้นให้เราตระหนักถึงหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชนในอันที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ผลิตยานยนต์ในประเทศตลอดจนประชาชนทั่วไปเกิดสำนึกด้านความปลอดภัย และให้ความสำคัญกับชีวิตในฐานะทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดเพิ่มขึ้น
         นี่คือที่มาของคำขวัญประจำงาน "มหกรรมรถยนต์ '94" ที่ว่า "ขีดเส้นใต้ใหม่ให้ชีวิต" (Re-UNDERLINE THE IMPORTANCE OF LIFE) เพราะเราเชื่อว่า เมื่อใดที่สังคมยานยนต์พร้อมใจกันขีดเส้นใต้ให้ความสำคัญกับชีวิต เมื่อนั้นความสูญเสียที่น่าเศร้าก็จะไม่บังเกิดขึ้นอีก
Follow Motor Expo Club Network
.............