ตลาดรถเดือนสิงหาคม ติดลบต่อเนื่อง จับตาเดือนกันยายนเข้าสู่ช่วงปลายปีตามฤดูกาลขาย จะไปในทิศทางใด ?

ภาพที่เกี่ยวข้อง

.............
Follow Motor Expo Club Network
.............