“IMC สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ Motor Expo มอบโชคคืนกำไรแก่ผู้ชมงาน ด้วยการแจกรถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกเพียบ รายละเอียดมีดังนี้...

ท้าพิสูจน์ ! Motor Expo แจกรถจริง 4 คัน 21 กพ. นี้

 “IMC สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” หรือ Motor Expo มอบโชคคืนกำไรแก่ผู้ชมงาน ด้วยการแจกรถยนต์ 3 คัน บิกไบค์ 1 คัน พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกเพียบ รายละเอียดมีดังนี้... 

84.1-1024x683

ลุ้นง่ายๆ ได้ไม่ยาก (หากโชคดี ! )

กฎ กติกา มารยาท ซื้อรถ ชิงรถ/ซื้อมอเตอร์ไซค์ ชิงบิกไบค์

- ผู้ชิงโชค ต้องลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม โดยนำหลักฐานการจองหรือซื้อ ทั้งรถยนต์ใหม่ หรือรถจักรยานยนต์ใหม่ ในงาน Motor Expo มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนกิจกรรม ภายในงาน ผู้ชิงโชคจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลขชิงรางวัลจากผู้จัดงาน โดยผู้จัดงานจะออกหมายเลขให้ผู้ชิงโชค 1 หมายเลข/ทุก 100,000 บาท (เศษของ 100,000 บาทไม่คิด) ตามมูลค่าของรถยนต์ที่จองหรือซื้อจริง ระหว่างช่วงเวลาจัดงาน

- ผู้จัดงานจะดำเนินการหาหมายเลขผู้โชคดีลำดับแรก 1 หมายเลข และสำรองไว้ 10 หมายเลข ต่อหน้าตัวแทนบริษัทรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน

- ผู้จัดงานจะส่งจดหมายลงทะเบียน ตอบ-รับ หรือโทรแจ้ง ผู้ชิงโชคที่มีสิทธิ์รับรางวัลครั้งละรายตามลำดับ โดยผู้ชิงโชคที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดงาน ต้องนำหลักฐานการจดทะเบียนเป็นเจ้าของรถคันที่จอง หรือซื้อในงาน ที่รับโอนจากผู้ขาย มาแสดงต่อผู้จัดงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้จัดงานแจ้งให้ผู้ชิงโชคทราบ จึงมีสิทธิ์รับรางวัล ไม่เช่นนั้นถือว่าผู้ชิงโชค สละสิทธิ์การรับรางวัล และผู้จัดงานจะนำชื่อผู้ชิงโชคสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแทน

* ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ผู้จัดงาน ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้

* ผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสด และจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการโอนรถเอง โดยผู้จัดงานจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ motorexpo.co.th, autoinfo.co.th, ทาง LINE @motorexpo และทางนิตยสาร “ฟอร์มูลา", 4 WHEELS

 

DSC_4600

 

ซื้อบัตร ชิงรถ

- ผู้ชิงโชค ต้องเป็นผู้ชมงานที่ซื้อบัตรชมงานราคาเต็ม (100 บาท) เท่านั้น โดยผู้ชิงโชค ต้องสแกนคิวอาร์โคด จากคูปองกิจกรรม ที่ได้รับจากผู้จัดงาน พร้อมลงทะเบียน และตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วน เพื่อลุ้นรับรางวัลรถยนต์ จำนวน 1 รางวัล

- ผู้จัดงาน จะตั้งแสดงรางวัลทั้งหมด ณ บริเวณจุดแสดงของรางวัล ภายในงาน โดยผู้จัดงานจะจับสลากหาผู้โชคดี ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน โดยผู้จัดงานจะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ได้รับรางวัล หรือโทรติดต่อให้มารับรางวัล

- ผู้ได้รับรางวัล ต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้จัดงาน แจ้งให้ทราบ หากพ้นกำหนด 30 วันไปแล้ว และไม่มีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล ผู้จัดงานจะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง

* ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ผู้จัดงาน ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้ และผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ หรือสินค้าเองทั้งสิ้น

ประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์  motorexpo.co.th, autoinfo.co.th, ทาง LINE @motorexpo และทางนิตยสาร “ฟอร์มูลา", 4 WHEELS

 DSC_5025

 

ซื้อสินค้า ชิงรถ

- ซื้อสินค้าในงาน Motor Expo จากร้านค้าที่ร่วมรายการ “ซื้อสินค้า ชิงรถ ตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยกเว้นการจอง/ซื้อรถใหม่, รถจักรยานยนต์ และรถใช้แล้ว จากนั้นนำใบเสร็จรับเงินที่ได้จากร้านค้า ที่ซื้อสินค้าภายในวันเดียวกัน (สามารถรวมใบเสร็จฯ ได้) พร้อมบัตรประชาชนมาลงทะเบียน ณ จุดกิจกรรม บริเวณชาลเลนเจอร์ 3 (ใบเสร็จฯ 1 ใบ สามารถลงทะเบียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น)

- หลักฐานที่นำมาใช้รับสิทธิ์ร่วมสนุกในกิจกรรม คือ ใบเสร็จรับเงินจากร้านค้า หรือใบจอง/ใบมัดจำสินค้า และบัตรประชาชน (หากไม่มีบัตรประชาชน สามารถนำเอกสารอื่นที่ทางราชการไทยออกให้มาแสดงได้ เช่น ใบขับขี่)

สิทธิ์รับโชค ชั้น มีดังนี้

โชคชั้นที่ 1 รับสิทธิ์จับสลาก เพื่อลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากผู้จัดงานกว่า 2,000 รางวัล (จำกัดสิทธิ์การจับสลาก 1 ท่าน/ครั้ง/วัน)   และโชคชั้นที่ 2 ทุก 2,000 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรถยนต์ จำนวน 1 รางวัล

- สำหรับรางวัลโชคชั้นที่ 2 ผู้จัดงานจะรวบรวมข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล ที่ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ราคาสินค้า ร้านค้าที่ซื้อสินค้า เพื่อจับสลากหาผู้โชคดี และสำรอง 10 ท่าน ต่อหน้าตัวแทนบริษัทรถยนต์/รถจักรยานยนต์ และคณะกรรมการ จำนวน 10 ท่าน

ผู้จัดงาน จะส่งจดหมายลงทะเบียน หรือโทรไปแจ้งผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัล ที่โชคดีจากการจับรางวัลโชคชั้นที่ 2 ให้มารับรางวัล และจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัล ทางเวบไซท์ motorexpo.co.th, autoinfo.co.th, ทาง LINE @motorexpo และทางนิตยสาร “ฟอร์มูลา", 4 WHEELS

* ผู้ได้รับรางวัล อนุญาตให้ผู้จัดงาน ถ่ายภาพ/วีดีโอ และใช้ชื่อ-นามสกุล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งานได้

* ผู้มีสิทธิ์ชิงรางวัลที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดงาน จะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้จัดงาน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้จัดงานแจ้งให้ทราบ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ หรือสินค้าเองทั้งสิ้น รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ หากพ้นกำหนด 30 วัน และไม่มีผู้ได้รับรางวัลติดต่อมารับรางวัล ผู้จัดงานจะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ องค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง

 

ผู้โชคดียืนยัน ไม่หลอก !
ปีที่ผ่านมา ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” ได้มอบรางวัลรถยนต์ 3 คัน และจักรยานยนต์ 1 คัน แก่ผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 37” หรือ Motor Expo 2020 มูลค่ารวมกว่า 4,000,000 บาท

84.2
เรไร คีรีต๊ะ ผู้โชคดีจาก รายการ “ซื้อรถ...ชิงรถ” BMW 218i Gran Coupe M Sport มูลค่า 2,399,000 บาท เผยว่า “ตั้งใจไปซื้อรถในงาน เพราะสามารถเลือกดูได้หลากหลายยี่ห้อ รวมถึงมีโปรโมชันดีกว่าตามโชว์รูม ได้รับรางวัลรู้สึกดีใจมากเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิต”

 

84.3
นภัสวรรณ รุ่งเรือง ผู้โชคดีจาก รายการ “ซื้อบัตร...ชิงรถ” All-New MG 3 Hatchback  รุ่น D มูลค่า 554,000 บาท เผยว่า “ตั้งใจไปซื้อรถที่งาน เนื่องจากมีให้เลือกหลากหลายบแรนด์ และได้ทดลองขับด้วย รวมถึงโปรโมชันที่ดีกว่าไปซื้อในโชว์รูม แถมยังโชคดีได้รับรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่ ตอนแรกคิดว่าโดนหลอกแน่ๆ จึงไปหาข้อมูลของ บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน และข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่โทรมา จนกระทั่งได้รับหนังสือยืนยันจากบริษัทฯ จึงรู้ว่าได้รางวัลจริงๆ”

 

84.4
สุกัญญา จึงพัฒนปรีชา ผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อสินค้า...ชิงรถ”  Mitsubishi Mirage 1.2 GLX CVT Auto ราคา 509,000 บาท เผยว่า “เป็นคนชอบรถมากๆ ไปเดินดูงานแสดงรถยนต์ตลอด รวมถึงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องด้วย และปีนี้ได้ซื้อน้ำมันเครื่อง Eneos เพราะมีแคมเปญที่ดีมากๆ และเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์แล้วร้านค้าบอกให้รอลุ้นรางวัลใหญ่ ตอนเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าได้รับรางวัลรถยนต์ Mitsubishi Mirage ยังไม่เชื่อ คิดว่าจะหลอกให้โอนเงิน ตั้งใจว่าไม่โอนแน่นอน กระทั่งมีจดหมายแจ้งว่าได้รับรางวัล และได้คุยกับผู้จัดงานจนแน่ใจว่าได้รับรางวัลจริงๆ ดีใจที่สุด และยืนยันได้ว่า “มหกรรมยานยนต์” แจกจริง”

 

84.5
สมไสว ซาบุตร ผู้โชคดีจากรายการ “ซื้อมอเตอร์ไซค์...ชิงบิกไบค์” Honda รุ่น CB1100RS  มูลค่า 566,670 บาท เผยว่า “ตั้งใจไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในงาน เพราะจากที่เดินชมงานทุกปีเห็นว่า ภายในงานจะมีโปรโมชันที่น่าสนใจ และมีรถหลากรุ่นให้เลือก และจองรถเพียง 1,000 บาท ยังมีโอกาสได้ชิงรางวัล ตอนลงทะเบียนชิงรถก็แอบหวังเหมือนกันว่าจะมีโอกาสได้รางวัล บิกไบค์ และยังได้ไปถ่ายรูปกับรถที่โชว์อยู่ด้วย  ตอนมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอก ยังคิดว่าฝัน หรือโดนหลอก แต่มาวันนี้ได้รับรางวัลจริงๆ ดีใจที่สุด”

 DSC_4596

แจกจริง ! ขับรถกลับบ้านได้เลย
สุกานดา ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร “IMC สื่อสากล” ผู้ประสานงานรายการชิงรางวัล เผยว่า “เมื่อทางบริษัทฯ โทรแจ้ง และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล ทุกคนล้วนดีใจ แต่ก็มีบางท่านที่กังวลว่าจะถูกหลอก หรือไม่มั่นใจว่าตนเองได้รับโชคจริงหรือไม่”

“ทุกครั้งที่เราโทรไปแจ้งผู้โชคดี จะมีการแนะนำตัวอย่างชัดเจน พร้อมมีข้อมูลบริษัทฯ ที่ผู้ชิงโชคสามารถค้นหาได้จากเวบไซท์ จากนั้นจะมีจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการ รวมถึง เราได้ประสานไปยังบริษัทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ผู้ชิงโชคจอง หรือซื้อรถใหม่ในงาน โดยผู้ชิงโชคสามารถโทรตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจได้ พร้อมกับมีเซลส์ของบริษัทรถยนต์โทรไปยืนยันอีกหนึ่งช่องทาง”

นอกจากนี้ “IMC สื่อสากล” จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพ และความเรียบร้อยของตัวรถ ก่อนส่งมอบแก่ผู้โชคดี พร้อมคำแนะนำการใช้รถจากตัวแทนบริษัทรถยนต์ ที่มาในวันมอบรางวัล เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอน ผู้รับรางวัลก็สามารถขับรถกลับไปได้เลย

“IMC สื่อสากล” จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” มาอย่างยาวนาน พร้อมจัดแคมเปญมอบโชคคืนกำไรแก่ผู้ชมงานต่อเนื่องทุกปี โดยกิจกรรมลุ้นชิงรางวัลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นกิจกรรมที่ผู้คนจำนวนมากล้วนให้ความสนใจ ดังนั้น ผู้จัดจึงมีความโปร่งใสในการจับรางวัลทุกรางวัลเป็นอย่างมาก พร้อมกับการมอบรางวัลที่ต้องบอกว่า “แจกจริง” ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า หากหลักฐานการร่วมลุ้นโชค ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ และกติกา คุณก็มีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้เช่นเดียวกัน

 

DSC_5524
** งานจับรางวัลท่ามกลางสักขีพยาน กำหนดการแจก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 **

ห้ามพลาด ! แล้วพบกันใหม่ในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39" หรือ Motor Expo 2022

Follow Motor Expo Club Network

.............