PTT Station คว้ารางวัล TAQA 2021 ตอกย้ำแบรนด์อันดับ 1 ครองใจลูกค้าต่อเนื่อง 12 ปีซ้อน

PTT Station คว้ารางวัล TAQA 2021

ภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติมอบรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม ประจำปี 2564 หรือ Thailand Automotive Quality Award 2021 (TAQA) แก่ พรรณวดี พุฒยางกูร ผู้จัดการฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลาง บริษัท ปตท. น้ำ มันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR (โออาร์) ณ อาคารชาลเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี ซึ่งในปีนี้สถานีบริการ PTT Station สามารถคว้ารางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยมแห่งปี ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ จาก 2 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 จากผลการสำรวจด้านความต้องการของผู้บริโภคผ่านกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,800 ราย

สถานีบริการ PTT Station ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า บริการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง จนทำให้ PTT Station เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดีที่สุด จะยังคงมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และความต้องการผู้บริ โภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ PTT Station ยังมุ่งพัฒนาสถานีบริการให้เป็น Platform เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Mobility & Life style อำนวยความสะดวกให้ทุกการเดินทางเพื่อตอบโจทย์คนเดินทางในทุกรูปแบบ ด้วยแนวคิด Living Community หรือศูนย์ กลางชุมชน ที่พร้อมเติมเต็มความสุขให้ผู้บริโภค รวมไปถึงร่วมดูแลสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน โครงการให้พื้นที่จุดจอดรถ Mobile Stroke Unit โครงการพลาสติค (คืน) สุข โครงการพื้นที่ปันสุข โครงการจุดช่วยเหลือเพื่อนเดินทาง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และโครงการบริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ PTT Sta tion สาขาพระราม 2 (ขาออก) กม. 12

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ Thailand Automotive Quality Award (TAQA) เป็นรางวัลที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูก ค้าในทิศทางการดำเนินธุรกิจด้านยานยนต์ของทาง OR ที่ยืนหยัดพัฒนาคุณภาพทั้งผลิตภัณฑ์ พร้อมร่วมสร้างมาตรฐานการใช้ชีวิตของชุมชน มุ่งเน้นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่ และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมเติมเต็มความสุขให้กับทุกคน

Follow Motor Expo Club Network

.............