​มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Antigen Test Kit หรือ ATK  จำนวน 200 ชุด ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยได้รับเกียรติจาก กันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอท่าศาลา

“ลมหายใจไร้มลทิน” มอบชุดตรวจ ATK สนับสนุนการตรวจหาเชื้อ COVID-19

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ Antigen Test Kit หรือ ATK  จำนวน 200 ชุด ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยได้รับเกียรติจาก กันตพงศ์ ช้างนิล ปลัดอำเภอท่าศาลา ธนกร มะโนสงค์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา และจิรวรรณ ทิศคงทอง ผู้อำนวยการศูนย์พักคอย อบต.ท่าศาลา รับมอบเพื่อนำไปตรวจเชิงรุกป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

ภาพที่เกี่ยวข้อง

.............

Follow Motor Expo Club Network

.............