พิพิธภัณฑ์คนรักรถ ต้อนรับ นิสิตจุฬาฯ

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์คนรักรถ AUTO RENDEZVOUS MUSEUM-BANGKO

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย เปิดพิพิธภัณฑ์คนรักรถ AUTO RENDEZVOUS MUSEUM-BANGKOK ต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์การออกแบบ และการผลิตยานยนต์ วิชาการออกแบบรถยนต์ต้นแบบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กว่า 20 คน และให้ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของรถโบราณ

ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จัดแสดงรถยนต์ 7 ประเภท ตามที่สมาพันธ์รถโบราณสากล (FEDERATION INTERNATIONALE DES VEHICULES ANCIENS: FIVA) กำหนดภายใต้การสนับสนุนของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ ประกอบด้วย

 

รถรุ่นบรรพบุรุษ (ANCESTOR CARS) รถที่ผลิตจนถึง ปี 1904

รถรุ่นผ่านศึก (VETERAN CARS) รถที่ผลิต ระหว่าง ปี 1905-1918

รถโบราณ (VINTAGE CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1919-1930

รถก่อนสงคราม (PRE-WAR CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1931-1945

รถหลังสงคราม (POST-WAR CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1946-1960

รถคลาสสิค (CLASSIC CARS) รถที่ผลิตระหว่าง ปี 1961-1970

รถคลาสสิคร่วมสมัย (MODERN CLASSIC CARS) รถที่ผลิตตั้งแต่ปี 1971 และมีอายุไม่ต่ำ กว่า 30 ปี

พิพิธภัณฑ์คนรักรถ AUTO RENDEZVOUS MUSEUM-BANGKOK จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นไป


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Follow Motor Expo Club Network