สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จัดประชุมใหญ่ ที่งาน Motor Expo 2017

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9  เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยทาลูน เทง นายกสมาคมฯ  แถลงแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมถึงผลงานตลอดปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมาคมฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2539 ดำเนินการมาเป็นปีที่ 20 เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านงานแสดงสินค้า ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 100 บริษัท แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

1.) สมาชิกสามัญ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจในงานแสดงสินค้าโดยตรง

2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือจัดแสดงสินค้าในประเทศไทย

3) สมาชิกสมทบ  เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า

4) สมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็นบุคคล, หน่วยงานภาครัฐ, สมาคม หรือที่ประกอบกิจการที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรม (ไม่เก็บค่าสมาชิก)

วัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ คือส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการดำเนินการ หรือการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านานาชาติ รวมถึงส่งเสริม สร้างความร่วมมือ และความสามัคคีอันดีระหว่างสมาชิกทั้งหลายของสมาคมตลอดจนแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในวิชาการ และข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับกิจการการดำเนินธุรกิจงานแสดงสินค้า นานาชาติ

ติดตาม Motor Expo บน Facebook !
เป็นเพื่อนกับ Motor Expo
ภาพที่เกี่ยวข้อง

เอ็น.อาร์. ออโต้ซีทส์ฯ รุกวีลแชร์รถเล็ก

เอ็น.อาร์. ออโต้ซีทส์ฯ รุกวีลแชร์รถเล็ก

นิรัญ เส็งเอี่ยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.อาร์. ออโต้ซีทส์ จำกัด ผู้ผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์ Welcab เบาะวีลแชร์ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงเบาะรถตู้ วีไอพี เปิดเผยว่า ก่อนหน้าท...

ใบขับขี่หมดอายุ แต่ดันเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ และประกันรถมอเตอร์ไซค์จะจ่ายให้ไหมนะ

ใบขับขี่หมดอายุ แต่ดันเกิดอุบัติเหตุ ประกันภัยรถยนต์ และประกันรถมอเตอร์ไซค์จะจ่ายให้ไหมนะ

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบที่ยืนยันว่าคุณเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้ขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง...

รับสมัครเยาวชน ร่วมกิจกรรม “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2561 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

รับสมัครเยาวชน ร่วมกิจกรรม “ลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2561 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เริ่มกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2561 จัดประกวด 4 ประเภท ได้แก่ เขียนเรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และวีดีโอคลิพ เปิดรับสมัค...

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายสู่ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

“ลมหายใจไร้มลทิน” ขยายเครือข่ายสู่ชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์

พัชราภา นาคคล้าย ครูประจำโรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเข้าร่วมอบรมกับ “ค่ายเยาวชน มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน” ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2561 ได้นำแนวทางการจัดกิจกรรมเสริม...