โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล พร้อมรับโชค 2 ต่อ
กิจกรรม "โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล พร้อมรับโชค 2 ต่อ" ประจำปี 2560

​​
DOWNLOAD MOTOR EXPO APPLICATION

ร่วมสนุกกับกิจกรรม โหลด APP MOTOR EXPO ชิงรางวัล พร้อมรับโชค 2 ต่อ

ระยะเวลาการร่วมสนุก : ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560


ต่อที่ 1 รับบัตรเข้าชมงาน MOTOR EXPO ฟรี! ทันที จำนวน 1 ใบ
ต่อที่ 2 ลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก PUMA | MOTORSPORT COLLECTION

 รางวัลที่ 1 กระเป๋า Mercedes AMG Petronas Travelers Backpack
มูลค่า 3,999 บาท จำนวน 1 รางวัล
 รางวัลที่ 2 กระเป๋า Ferrari Laptop Backpack
มูลค่า 3,999 บาท จำนวน 1 รางวัล
 รางวัลที่ 3 กระเป๋า Ferrari LS Reporter
มูลค่า 3,499 บาท จำนวน 1 รางวัล
 รางวัลที่ 4 กระเป๋า BMW Motorsports Messenger Bag
มูลค่า 2,799 บาท จำนวน 1 รางวัล
 รางวัลที่ 5 กระเป๋า PUMA Echo Backpack
มูลค่า 1,499 บาท จำนวน 1 รางวัล
 รางวัลที่ 6 หมวก FERRARI QUILT STITCH CAP
มูลค่า 1,999 บาท จำนวน 2 รางวัล
ขอขอบคุณ บริษัท เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด
ผู้สนับสนุนรางวัล PUMA สุดเก๋
วิธีการร่วมสนุก
1. ดาวน์โหลด MOTOR EXPO APPLICAION จาก APP STORE หรือ PLAY STORE ลงบนมือถือสมาร์ทโฟน
2. กดแชร์รูปภาพกิจกรรม “โหลด App ชิงรางวัล” จาก MOTOR EXPO APPLICATION ลงใน FACEBOOK WALL ของท่าน พร้อมใส่ #MotorExpoApp (ตั้งค่า SHARE เเบบ PUBLIC เท่านั้น)
3.CAPTURE หน้า FACEBOOK WALL ของท่านที่โพสต์กิจกรรมร่วมสนุก มาใส่ในช่องคอมเมนท์ ใต้โพสต์กิจกรรม “โหลด App ชิงรางวัล” ใน THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO FACEBOOK FANPAGE
4. กดไลค์ THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO FACEBOOK FANPAGE และกดไลค์โพสต์กิจกรรม “โหลด App ชิงรางวัล”
กติกาและเงื่อนไข
1. จับรางวัลผู้โชคดี ที่ปฏิบัติตามกติกาตามข้อ 1-4 ครบถ้วน ในวันที่ 8 มกราคม 2561 และประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีใน THAILAND INTERNATIONAL MOTOR EXPO FACEBOOK FANPAG และใน  www.motorexpo.co.th ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยผู้เข้าร่วมต้องยินยอมให้เปิดเผยชื่อ-นามสกุล/ Facebook Username ได้
2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อมารับรางวัล และผู้มารับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7 %) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเอง
3. ผู้โชคดีต้องแสดง MOTOR EXPO APPLICATION บนโทรศัพท์มือถือในวันที่มารับรางวัล และนำบัตร ประชาชนมาแสดงเพื่อขอรับรางวัล ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการติดต่อ
4. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
5. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และบริษัท เยอรมัน สปอร์ต แอนด์ ไลฟ์สไตล์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในรายการ ชิงรางวัลนี้
6. คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
7. บริษัทขอสงวนไว้ซึ่งลิขสิทธิ์ในภาพถ่าย ของผู้เข้าร่วมสนุกทุกท่านแต่เพียงผู้เดียว และสามารถนำรูปภาพผู้เข้าร่วมสนุกไปใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหต
1. สิทธิ์ในการใช้บัตรฟรีผ่าน APPLICATION นี้ สามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านอุปกรณ์แทบเล็ทได้
2. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่มีบริการโหลด APPLICATION ให้กับผู้ชมงานที่บริเวณหน้างาน