โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10

ชมผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ ของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย  โดยภายในบูธจะมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด คอยตอบคำถามผู้ที่สนใจ 
สอบถามรายละเอียดได้ที่บูธภายในชาลเลนเจอร์ 2
​​

การตัดสินรอบ 5 ทีมสุดท้าย
โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 10

คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่ 

1. ทีม ระบบคัดกรองอัจฉริยะสำหรับเลนจักรยาน 
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

2. ทีม รถเข็นไฟฟ้าสำหรับเด็กพิการทางสมองและกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

3. ทีม ยานพาหนะปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนอัตโนมัติสำหรับผู้พิการทางสายตา 
จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต

4. ทีม นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องผู้โดยสารรถยนต์ด้วยแสง UVC เข้มข้น 
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

5. ทีม ชุดขับเคลื่อนและนำทางอัตโนมัติ สำหรับผู้ประสบปัญหาการเคลื่อนไหวทางขา 
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ภาพที่เกี่ยวข้อง


Follow Motor Expo Club Network