ชื่อรายการ “ซื้อบัตรชิงรถ”
  ระยะเวลาร่วมสนุก 29 พย. – 10 ธค. 2551
  ของรางวัล  
  รางวัลที่ 1 รถยนต์ CHEVROLET AVEO รุ่น BASE AT มูลค่า 545,000 บาท
  รางวัลที่2 รถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน 1 คัน มูลค่าคันละ 400,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท
  รางวัลที่3 รถ SCOOTER ไฟฟ้า จำนวน 2 คัน มูลค่าคันละ 15,000 บาท
รวมมูลค่า 30,000 บาท

  รางวัลที่ 4 TV ติดรถยนต์แบบ POP-UP ขนาด 10.2 นิ้ว ยี่ห้อ ROSEN รุ่น M-10
จำนวน 3 เครื่องมูลค่าเครื่องละ 24,000 บาท รวมมูลค่า 72,000 บาท

  รางวัลที่ 5 TV ติดรถยนต์แบบ POP-UP ขนาด7 นิ้ว ยี่ห้อ ROSEN รุ่น CV 7000 จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,000 บาทรวมมูลค่า 36,000 บาท
  กติกาและเงื่อนไข

บริษัท สื่อสากล จำกัด "ผู้จัดงาน" "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 25" ได้จัดทำแบบสอบถามชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้

1. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรชมงานในราคาเต็ม (80 บาท) เท่านั้น

2. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” มีสิทธิ์ได้รับแบบสอบถาม ฯ นี้ 1 ชิ้นต่อการซื้อบัตร 1 ใบจากผู้จำหน่ายบัตร

3. หลังชมงาน “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วน และนำไปหย่อนในกล่องรับแบบสอบถาม ฯที่ตั้งอยู่ในบริเวณงาน จึงมีสิทธิ์ชิงโชค

4. “ผู้จัดงาน” จะจับแบบสอบถาม ฯ ที่โชคดี ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2552 ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชนและคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ จำนวน 10 ท่าน

5. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ทั้งหมด ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “มุมของรางวัล” ภายในงาน

6. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจากการจับแบบสอบถาม ฯ เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในนิตยสาร
“ฟอร์มูลา”, คาร์ สเตริโอ, 4 WHEELS ฉบับประจำเดือนเมษายน 2552

7. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 90วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ

8. หากพ้นกำหนด 90 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล“ผู้จัดงาน”จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใด
แห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป

9. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของและ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น

10. พนักงาน บริษัท สื่อสากล จำกัด, บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และ
บริษัท พับลิค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชันส์ จำกัด ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้

11. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นเด็ดขาด

 


.........................................................................................................................