Exhibitor Area Press Release International Visitors
How to get there All about organizer Sponsors

Update : 04 May 2011
  
ผู้ชนะ “ลมหายใจไร้มลทิน” เยี่ยมสื่อมวลชน ชไมพร ปภัสร์พงษ์ กรรมการ และเลขานุการ โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" นำเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความรัก ความสามัคคี และความดี” ปี 2553 เข้าเยี่ยมสื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมการประกวดของโครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" ในปี 2553 ภายใต้แนวคิด “ความรัก ความสามัคคี และความดี” แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การเขียนเรียงความ ร้องเพลง วาดภาพศิลปะ คัดลายมือตามคำร้องเพลง "ลมหายใจไร้มลทิน" และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" จัดโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) โดยมีเวบไซท์ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มเยาวชนที่สนใจ

ชไมพร เปิดเผยด้วยว่า ในปี 2554 โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน" จะก้าวสู่ปีที่ 5 ของการส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนเด็กๆ เข้าประกวด โครงการลมหายใจไร้มลทิน ปีที่ 4 ที่จะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ หากสนใจรายละเอียดโครงการ ซีดีเพลง ที่ใช้ขับร้องในการประกวด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์มาได้ที่ www.lomhaijai.org, www.opp.go.th, www.oppy.opp.go.th และ http://lomhaijaimotorexpo.hi5.com หรือ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 215

Home l Concept l Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Contest l Souvenir