: 2009-10-26 17:09:18  
 

 

 
 

 

   

พัฒนาเครื่องมือวัดเสียง เพิ่มมาตรฐานการจัดงาน

 

เขมพัฒน์ ตันติวัฒนกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการตรวจวัดระดับเสียงของงาน "มหกรรมยานยนต์"  เปิดเผยว่า จากนโยบายการควบคุมเสียงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของการจัดงาน "มหกรรมยานยนต์" ที่ผ่านมา ผู้จัดงาน ฯ และมหาวิทยาลัย ฯ ได้พยายามพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อให้การควบคุมเสียงเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ร่วมงาน

 

อุปกรณ์วัดเสียงรุ่นใหม่ เป็นเครื่องมือวัดเสียงตัวล่าสุด จากความสำเร็จของความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งผู้จัดงาน ฯ ได้นำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ในพื้นที่รอบฮอลล์จัดงาน เพื่อวัดระดับเสียงในพื้นที่ ทั้งระดับเสียงเดซิเบล เอ และ บี โดยระดับของเสียงที่เกิดขึ้น จะถูกเชื่อมต่อผ่านสายแลนไปยังห้องควบคุม หากพื้นที่ใด มีระดับเสียงมากเกินกว่าที่กำหนด ผู้จัดงาน ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแล ซึ่งปีนี้จะติดตั้งเพื่อทดสอบระบบ 3 ตัว หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผู้จัดงาน ฯ จะเพิ่มจำนวนเพื่อขยายการติดตั้งให้ทั่วพื้นที่จัดงานในปีหน้า


 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.