: 2009-03-13 09:38:23  
 

 

 
 

 

   

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26 เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส มั่นใจปลายปี 52 เศรษฐกิจฟื้น

 

นายขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน เปิดเผยถึง การคาดหมายทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในปี 2552 ว่า ช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะชะลอตัวลงไปตามภาพรวมเศรษฐกิจตลาดโลก รวมถึงตลาดภายในประเทศที่ผู้บริโภคลดอัตราการบริโภค เพื่อรอดูสถานการณ์ต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจมหภาคและความมั่นคงทางการเมือง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า เมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง (ไตรมาสที่ 3 และ 4 ) ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจาก เมื่อพิจารณาถึงตลาดโดยรวมจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ เริ่มปรับกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ อาทิ การเน้นผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานและการขยายสู่ตลาดใหม่ๆ ประกอบกับ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลผ่านการลดอัตราภาษีให้นักลงทุนและผู้ซื้อรถ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ในฐานะผู้จัดงานมหกรรมยานยนต์ เราคาดหวังที่จะเห็น ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนขยายตัว ตามเป้าหมาย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าทุกค่ายรถควรเน้น คือ การเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth) กล่าวคือ ผู้ผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ของตนเองได้สอดรับกับสภาวการณ์ในส่วนของผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26"ที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ เรามุ่งดำเนินงานเชิงรุกใน 2 ส่วนหลักทั้งการเอื้อประโยชน์ให้บริษัทรถยนต์ที่จัดแสดงในงาน และการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ชมงาน นายขวัญชัย กล่าวนายขวัญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิด ขับเคลื่อน...สู่ความหวัง [Driving… for Success] ของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่26 เกิดจากการที่ผู้จัดมองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ชะลอตัวในช่วงนี้เกิดจากผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2551 เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 จะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจนิ่งมากขึ้น สามารถรักษาระดับการเติบโต และมีโอกาสฟื้นตัวอีกครั้งสำหรับกิจกรรมคืนกำไรสู่สังคมและผู้บริโภคของงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 26กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของโครงการ ขับเป็น ปลอดภัย กับสื่อสากล ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผ่านการอบรมผู้ใช้รถ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทรถขับเคลื่อนล้อหน้า รถขับเคลื่อนล้อหลัง และรถขับเคลื่อนสี่ล้อ โดยเน้นการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถในงาน กลุ่มสมาชิกนิตยสารในเครือสื่อสากล ลูกค้าจากบริษัทถยนต์ต่างๆ และผู้ใช้รถทั่วไป โดยวางเป้าหมายเข้าอบรม 2 ครั้งต่อปี ซึ่งหากผลตอบรับดีจะมีแผนขยายโครงการสู่ปีต่อๆ ไป และเพิ่มรอบการอบรมเป็นรายเดือนนอกจากนี้ งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่26 ยังมีนโยบายช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทและค่ายรถต่างๆ โดยการคงอัตราค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงไว้ในราคาเดิมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
       
  Home l This Year's Concept l This Year's Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer's Area
 
© 1996-2010 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.