Exhibitor Area l Press Areal International Visitor How to get there : All about organizer : Sponsors          
   
 
มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17
 
ในขณะที่เรายกย่องยานยนต์ให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสติปัญญาอันล้ำเลิศของมนุษย์  เราก็ต้องยอมรับด้วยว่า  มันเป็นประดิษฐกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิตซึ่งทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากร และส่งผลกระทบต่อ "โลก" และ "คน" อย่างกว้างขวาง  เป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมของโลก รวมทั้งสุขภาพของผู้คนเสื่อมทรามลงตลอดศตวรรษที่ผ่านมา
 
              แน่นอนว่า เราไม่อยากให้วันเก่า ๆ อันเศร้าหมองนี้ดำเนินต่อไป   เราทุกคนต้องการตื่นจากฝันร้าย มาพบกับวันใหม่ที่สวยงาม   ดังนั้น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่  เทคโนโลยียนตรกรรมตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน   จะต้องได้รับการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์เพื่อวันใหม่
 
              ที่สำคัญ กระบวนการดังกล่าวต้องไม่เป็นเพียง "วิสัยทัศน์" อันสวยหรูสำหรับเอ่ยอ้าง เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีอย่างที่นิยมกันในศตวรรษก่อน ตรงกันข้ามต้องเป็น "ภารกิจ" และ "เป้าหมาย" ที่มนุษยชาติต้องไปให้ถึงโดยเร็วที่สุด  มิเช่นนั้น เมื่อโลกมีประชากรกว่า 8 พันล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า  เราทุกคนจะตื่นจากฝันร้ายมาพบกับวันใหม่ที่น่าพรั่นพรึง
 
             ยานยนต์เพื่อวันใหม่   ต้องเป็นยานยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิง  แถมยังอาจใช้พลังงานอื่นทดแทนได้    นอกจากนี้ ยังต้องคายมลพิษต่ำ   ผลิตจากวัสดุที่รบกวนธรรมชาติเพียงเล็กน้อย  และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้   ขณะเดียวกันก็ต้องมีสมรรถนะสูง  ให้ความสะดวกสบาย และประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าตลอดจนมั่นใจได้ในด้านความปลอดภัย
 
             เป็นที่น่ายินดีว่า  แนวคิดในการพัฒนายานยนต์เพื่อโลก เพื่อคน  และเพื่อวันใหม่ ได้รับการตอบสนองจากทุกบริษัทผู้ผลิตทั่วโลก  และมีแนวโน้มแห่งความสำเร็จที่น่าพอใจ ดังจะเห็นได้จากปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวงการยานยนต์ปัจจุบัน เช่น การคิดค้นเครื่องยนต์ประเภทไฮบริด (HYBRID) ซึ่งใช้ได้ทั้งกับน้ำมัน และพลังงานไฟฟ้า, รถประเภทไฮเพอร์คาร์  (HYPER CAR)  หรือ  ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์พลังงาน  (FUEL CELL ELECTRIC  VEHICLE)  ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรเจนกับออกซิเจน    ซึ่งสามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และความร้อนลงได้ครึ่งหนึ่งของเครื่องยนต์เบนซินปัจจุบัน   รวมถึงรถมินิคาร์บางรุ่น  ที่จิบน้ำมันเพียง 4 ลิตรต่อ100 กม. เท่านั้น เป็นต้น
 
                ยังไม่นับ กระบวนการรีไซเคิล และการนำวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ มาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 
                ยิ่งกว่านั้น  ยานยนต์เพื่อวันใหม่  ยังหมายรวมไปถึงยานยนต์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งศตวรรษใหม่ เช่น มีความอเนกประสงค์  และสะดวกสบาย  ดังปรากฏในรถยนต์ประเภท MPV  ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก ฯลฯ
 
                ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของยานยนต์ที่มีต่อคน และโลกในศตวรรษที่ 21 นี้ เราจึงกำหนดคำขวัญที่ถือเป็นแนวคิดของงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17" ว่า "เพื่อโลก เพื่อคน...ยานยนต์เพื่อวันใหม่" (FOR THE WORLD, FOR THE PEOPLE…VEHICLES FOR THE NEW DAYS)

 

 
........................................................................................................................................................
 
            
 
 
     
 
 
 
     
 
     
   
  Home l This Year’s Concept l This Year’s Highlight l News l Activities Calendar l Photo Gallery l Who's Exhibiting l Download l Buyer’s Area  
  © 1996-2009 by Inter-Media Consultant Co., Ltd. All Right Reserved.