History

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17" เพื่อโลก เพื่อคน...ยานยนต์เพื่อวันใหม่ 

FOR THE WORLD, FOR THE PEOPLE...VEHICLES FOR THE NEW DAYS

         • ในขณะที่เรายกย่องยานยนต์ให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสติปัญญาอันล้ำเลิศของมนุษย์ เราก็ต้องยอมรับด้วยว่า  มันเป็นประดิษฐกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากร และส่งผลกระทบต่อ "โลก" และ "คน" อย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในตัวการ สำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมของโลก รวมทั้งสุขภาพของผู้คนเสื่อมทรามลงตลอดศตวรรษที่ผ่านมา 
         แน่นอนว่า เราไม่อยากให้วันเก่า ๆ อันเศร้าหมองนี้ดำเนินต่อไป เราทุกคนต้องการตื่นจากฝันร้าย มาพบกับวันใหม่ที่สวยงาม ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทคโนโลยียนตรกรรมตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะต้องได้รับการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์เพื่อวันใหม่ 
         ที่สำคัญ กระบวนการดังกล่าวต้องไม่เป็นเพียง "วิสัยทัศน์" อันสวยหรูสำหรับเอ่ยอ้างเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีอย่างที่นิยมกันในศตวรรษก่อน ตรงกันข้ามต้องเป็น  "ภารกิจ"  และ "เป้าหมาย"  ที่มนุษยชาติต้องไปให้ถึงโดยเร็วที่สุด มิเช่นนั้น เมื่อโลกมีประชากรกว่า 8 พันล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า เราทุกคนจะตื่นจากฝันร้ายมาพบกับวันใหม่ที่น่าพรั่นพรึง 
         ยานยนต์เพื่อวันใหม่ ต้องเป็นยานยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิง แถมยังอาจใช้พลังงานอื่นทดแทนได้  นอกจากนี้ ยังต้องคายมลพิษต่ำ ผลิตจากวัสดุที่รบกวนธรรมชาติเพียงเล็กน้อย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีสมรรถนะสูง ให้ความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าตลอดจนมั่นใจได้ในด้านความปลอดภัย 
         เป็นที่น่ายินดีว่า แนวคิดในการพัฒนายานยนต์เพื่อโลก เพื่อคน และเพื่อวันใหม่ ได้รับการตอบสนองจากทุกบริษัทผู้ผลิตทั่วโลก และมีแนวโน้มแห่งความสำเร็จที่น่าพอใจ ดังจะเห็น ได้จากปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวงการยานยนต์ปัจจุบัน เช่น การคิดค้นเครื่องยนต์ประเภท ไฮบริด  (HYBRID) ซึ่งใช้ได้ทั้งกับน้ำมัน และพลังงานไฟฟ้า,  รถประเภทไฮเพอร์คาร์ (HYPER CAR)  หรือ  ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์พลังงาน (FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรเจนกับออกซิเจน ซึ่งสามารถ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และความร้อนลงได้ครึ่งหนึ่งของเครื่องยนต์เบนซินปัจจุบัน รวมถึงรถมินิคาร์บางรุ่น ที่จิบน้ำมันเพียง 4 ลิตรต่อ 100 กม. เท่านั้น เป็นต้น 
         ยังไม่นับ กระบวนการรีไซเคิล และการนำวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ มาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         ยิ่งกว่านั้น ยานยนต์เพื่อวันใหม่ ยังหมายรวมไปถึงยานยนต์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งศตวรรษใหม่ เช่น มีความอเนกประสงค์ และสะดวกสบาย ดังปรากฏในรถยนต์ประเภท MPV  ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก ฯลฯ 
         ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของยานยนต์ที่มีต่อคน และโลกในศตวรรษที่ 21 นี้  บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์" เป็นประจำทุกปี จึงกำหนดคำขวัญที่ถือเป็นแนวคิดของงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17" ว่า "เพื่อโลก เพื่อคน...ยานยนต์เพื่อวันใหม่" 

 


Follow Motor Expo Club Network