มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17" เพื่อโลก เพื่อคน...ยานยนต์เพื่อวันใหม่ 

FOR THE WORLD, FOR THE PEOPLE...VEHICLES FOR THE NEW DAYS

         • ในขณะที่เรายกย่องยานยนต์ให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสติปัญญาอันล้ำเลิศของมนุษย์ เราก็ต้องยอมรับด้วยว่า  มันเป็นประดิษฐกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งทั้งสิ้นเปลืองทรัพยากร และส่งผลกระทบต่อ "โลก" และ "คน" อย่างกว้างขวาง เป็นหนึ่งในตัวการ สำคัญที่ทำให้สภาพแวดล้อมของโลก รวมทั้งสุขภาพของผู้คนเสื่อมทรามลงตลอดศตวรรษที่ผ่านมา 
         แน่นอนว่า เราไม่อยากให้วันเก่า ๆ อันเศร้าหมองนี้ดำเนินต่อไป เราทุกคนต้องการตื่นจากฝันร้าย มาพบกับวันใหม่ที่สวยงาม ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เทคโนโลยียนตรกรรมตลอดจนกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะต้องได้รับการพัฒนาสู่การสร้างสรรค์ยานยนต์เพื่อวันใหม่ 
         ที่สำคัญ กระบวนการดังกล่าวต้องไม่เป็นเพียง "วิสัยทัศน์" อันสวยหรูสำหรับเอ่ยอ้างเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีอย่างที่นิยมกันในศตวรรษก่อน ตรงกันข้ามต้องเป็น  "ภารกิจ"  และ "เป้าหมาย"  ที่มนุษยชาติต้องไปให้ถึงโดยเร็วที่สุด มิเช่นนั้น เมื่อโลกมีประชากรกว่า 8 พันล้านคน ในอีก 30 ปีข้างหน้า เราทุกคนจะตื่นจากฝันร้ายมาพบกับวันใหม่ที่น่าพรั่นพรึง 
         ยานยนต์เพื่อวันใหม่ ต้องเป็นยานยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิง แถมยังอาจใช้พลังงานอื่นทดแทนได้  นอกจากนี้ ยังต้องคายมลพิษต่ำ ผลิตจากวัสดุที่รบกวนธรรมชาติเพียงเล็กน้อย และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีสมรรถนะสูง ให้ความสะดวกสบายและประโยชน์ใช้สอยคุ้มค่าตลอดจนมั่นใจได้ในด้านความปลอดภัย 
         เป็นที่น่ายินดีว่า แนวคิดในการพัฒนายานยนต์เพื่อโลก เพื่อคน และเพื่อวันใหม่ ได้รับการตอบสนองจากทุกบริษัทผู้ผลิตทั่วโลก และมีแนวโน้มแห่งความสำเร็จที่น่าพอใจ ดังจะเห็น ได้จากปรากฏการณ์สำคัญ ๆ ในวงการยานยนต์ปัจจุบัน เช่น การคิดค้นเครื่องยนต์ประเภท ไฮบริด  (HYBRID) ซึ่งใช้ได้ทั้งกับน้ำมัน และพลังงานไฟฟ้า,  รถประเภทไฮเพอร์คาร์ (HYPER CAR)  หรือ  ยานยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์พลังงาน (FUEL CELL ELECTRIC VEHICLE) ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรเจนกับออกซิเจน ซึ่งสามารถ ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และความร้อนลงได้ครึ่งหนึ่งของเครื่องยนต์เบนซินปัจจุบัน รวมถึงรถมินิคาร์บางรุ่น ที่จิบน้ำมันเพียง 4 ลิตรต่อ 100 กม. เท่านั้น เป็นต้น 
         ยังไม่นับ กระบวนการรีไซเคิล และการนำวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ มาทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
         ยิ่งกว่านั้น ยานยนต์เพื่อวันใหม่ ยังหมายรวมไปถึงยานยนต์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับวิถีชีวิตแห่งศตวรรษใหม่ เช่น มีความอเนกประสงค์ และสะดวกสบาย ดังปรากฏในรถยนต์ประเภท MPV  ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลก ฯลฯ 
         ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของยานยนต์ที่มีต่อคน และโลกในศตวรรษที่ 21 นี้  บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้จัดงาน "มหกรรมยานยนต์" เป็นประจำทุกปี จึงกำหนดคำขวัญที่ถือเป็นแนวคิดของงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 17" ว่า "เพื่อโลก เพื่อคน...ยานยนต์เพื่อวันใหม่" 

 

Follow Motor Expo Club Network
.............