มหกรรมรถยนต์ ‘92

แนวคิด "มหกรรมยานยนต์ '92" เสน่ห์เทคโนโลยีที่ไร้มลพิษ
The Enchantment of Pollution Free Technology


         • "มหกรรมรถยนต์ '92" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-15 ธันวาคม 2534 นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 8 แต่เป็นครั้งแรกที่มีการคิดคำขวัญประจำงานขึ้น นั่นคือ "เสน่ห์เทคโนโลยีที่ไร้มลพิษ" (THE ENCHANTMENT OF POLLUTION FREE TECHNOLOGY) ปี 2534 เป็นปีที่แวดวงรถยนต์ทั้งภาครัฐ และเอกชนตื่นตัวกันมากเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อม โดยรัฐได้ออกมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายอย่างเช่น ให้บริษัทน้ำมันลดปริมาณสารตะกั่วในน้ำมันเบนซินลง และให้มีการจำหน่ายน้ำมันไร้สารตะกั่วเป็นครั้งแรกในเมืองไทย
         รวมทั้งยังกำหนดให้รถใหม่ทุกคันต้องติดตั้งระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์จำกัดควันพิษ แคทาไลทิค คอนเวอร์เตอร์ ในปี 2535 และ 2536 ตามลำดับ สอดคล้องกันพอดีกับมาตรการลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป อันส่งผลให้เริ่มมีรถนอกซึ่งแทบทุกรุ่นใช้เครื่องยนต์ระบบหัวฉีด และติดตั้งแคทาไลทิค คอนเวอร์เตอร์มาพร้อมสรรพ ทะลักเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปี ขณะเดียวกัน บริษัทรถยนต์หลายแห่งก็แข่งกันออกแคมเปญรณรงค์เรื่องรักษาสิ่งแวดล้อมเช่น โครงการ THINK EARTH "คืนชีวิตคิดห่วงใยในผืนโลก" ของกลุ่มสยามกลการ และโครงการ "ต้นไม้แห่งคำมั่นสัญญา" ของบริษัท สวีเดนมอเตอร์ส์ จำกัด เป็นต้น ทั้งหมดนี้ ทำให้ปี 2534 และ 2535 เป็นช่วงเวลาแห่งการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมไปโดยปริยาย
         ดังนั้น เราจึงตัดสินใจอุทิศงาน "มหกรรมรถยนต์ '92" ให้เป็นงานที่เร้าสำนึกของประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นเร่งด่วนในการร่วมกันสร้างโลกของเราให้สดใสไร้มลพิษ ด้วยการกำหนดแนวทางของการจัดงานไว้ภายใต้คำขวัญ "เสน่ห์เทคโนโลยีที่ไร้มลพิษ"
Follow Motor Expo Club Network
.............