รู้ก่อน ก้าวทัน ตลาดยานยนต์อาเซียน ตอน โอกาสทองของ SMEs ไทย

​​

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง JUPITER 4-5 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

 
กำหนดการสัมมนา
13.00 - 13.30
ลงทะเบียน
13.30 - 13.45
กล่าวเปิดสัมมนา
​โดย คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35"
13.45 - 14.15
​การบรรยายเรื่อง
“ภาพรวมของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์ในอาเซียน”
โดย คุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมการค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
14.15 - 15.00
การบรรยายเรื่อง
“โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจ (SMEs Proactive) และความสำเร็จของภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ”​
โดย คุณฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานสินค้าอุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมการค้าเกษตรและอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคุณณัฐวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์ จากสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย
15.00 - 15.15
พักทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
15.15 - 15.45
การบรรยายเรื่อง
“เราจะเอาชนะการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าในอาเซียนได้อย่างไร”​
โดย คุณสายทอง  สร้อยเพชร  ผู้อำนวยการส่วนมาตรการที่มิใช่ภาษี สำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
15.45 - 16.00
ถามตอบ / แสดงความคิดเห็น
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา