มีรถควรรู้คู่ประกัน ตอน รู้ทัน...ก้าวทัน...เข้าใจ...งานซ่อมรถประกันภัย

เชิญร่วมเสวนาสารพันปัญหาประกันภัยรถยนต์ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์ ทั้งประเภทของประกันภัย การเลือกซื้อกรมธรรม์ อัตราเบี้ยประกัน และข้อควรระวังเมื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันผ่านตัวแทน รวมถึงรายละเอียดสัญญาที่ต้องใส่ใจ ขั้นตอนการนำรถเข้าซ่อม การเลือกใช้อะไหล่ ฯลฯ

พร้อมไขทุกข้อสงสัย

- เลือกบริษัทประกัน และโบรกเกอร์อย่างไร ไม่ผิดหวัง
- อะไหล่แท้ อะไหล่ทดแทน อะไหล่เทียม ต่างกันอย่างไร
- ตัวแทนไม่นำส่งเบี้ยประกัน เคลมได้หรือไม่
- ฯลฯ

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561

เวลา 13.00 - 16.30 น.
ห้อง JUPITER 6-7 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

กำหนดการสัมมนา
13.00 - 13.30
ลงทะเบียน
13.30 - 13.45
กล่าวเปิดสัมมนา
13.45 - 16.00
การบรรยาย เรื่อง “มีรถควรรู้คู่ประกัน” ตอน “รู้ทัน...ก้าวทัน...เข้าใจ...งานซ่อมรถประกันภัย”
โดยสมาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย
- สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ)
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
- สมาคมประกันวินาศภัยไทย
- สมาคมผู้ผลิตอะไหล่ทดแทน
- ตัวแทนผู้ผลิตและจำหน่ายสีพ่นรถยนต์ชั้นนำ
16.00 - 16.30
รับฟังความคิดเห็นและถามตอบ
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา