โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6

ชลัทชัย ปภัสร์พงษ์ รองประธานจัดงาน ควบคุมงานด้านการบริหารงานทั่วไป “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 32” มอบรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 ประกอบด้วยโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษามูลค่า 40,000 บาท แก่  กฤษติน ยศวิปาน และชลิตา งามศรีวิเศษ นักศึกษาทีม "ชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริด" (MOTORCYCLE HYBRID) จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับผลงานทีม "ชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริด" (MOTORCYCLE HYBRID) มีแนวคิดจากการที่ปัจจุบันมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวนมาก เพราะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด, หาที่จอดรถง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการขับรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตาม จักรยานยนต์ซึ่งมีจำนวนกว่า 20 ล้านคันในประเทศไทย จะสร้างมลภาวะทั้งในรูปเสียง ความร้อน และไอเสีย ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงนำหลักการของพลังงานไฮบริดมาใช้ โดยขณะจักรยานยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง จะใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน หากมีการเบรคชลอตัว หรือขับเคลื่อนด้วยความเร็วต่ำ จะสามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบไฟฟ้าขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์ได้ นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยจะเตรียมจุดจอดจักรยานยนต์ที่มีระบบชาร์จแบตเตอรีด้วยแสงอาทิตย์ไว้รองรับตามแนวคิด GREEN CAMPUS ด้วย

 

ส่วนผลรางวัลอื่นๆ  มีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ผลงาน "STABILIZE CHAIR" (เก้าอี้เสถียรภาพ) โดย ภัทรพล แสงอรุณ, เจตนิพิฐ อรุณรัตน์, ภัทรพงศ์ พงษ์ภัทรา, ภาธร เดชาวิจิตร, ศุภวัทน์ บุรีเทศน์และธีรภัทร สุจิตโต จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - โล่เกียรติยศ, ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาทได้แก่ผลงาน "บอร์ดสบายกระเป๋า" JOSH BOARD โดย ภาณุวัฒน์ วณิชวิวัฒน์วงศ์, พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์ และพงศ์คณิต อุดมสินานนท์ จากสาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

โครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 หรือ THE 6th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2015 เวทีประลองความคิดของเยาวชนระดับอุดมศึกษา เชิญผู้สนใจชมผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายทั้งหมด 5 ทีม ได้ที่บูธโครงการฯ ภายในชาเลนเจอร์ 2 อิมแพคท์ เมืองทองธานี

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล (เสื้อแจคเกตสีขาว) นายกสมาคมอาวุโสวิศวกรรมยานยนต์ไทย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.รักชาติ แสงวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารย์ ชาติชาย ชุมจันทร์ (ที่3 จากซ้าย) อาจารย์สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, อาจารย์ อภิชาติ ภูมิสุข อาจารย์พิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและธันธพงค์ ตั้งธีระสุนันท์ (ขวาสุด) สำนักนวัตกรรม โดยมี วิธวินท์ ไตรพิศ หัวหน้าโครงการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 6 ดำเนินรายการ

 

ผลงานประเภทต่างๆ 

รางวัลชนะเลิศ 

ผลงาน "ชุดแปลงจักรยานยนต์ไฮบริด" (MOTORCYCLE HYBRID)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกฤษติน ยศวิปาน/นางสาวชลิตา งามศรีวิเศษ

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ผลงาน "STABILIZE CHAIR" (เก้าอี้เสถียรภาพ)

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายภัทรพล แสงอรุณ/นายเจตนิพิฐ อรุณรัตน์/นายภัทรพงศ์ พงษ์ภัทรา/นายภาธร เดชาวิจิตร/นายศุภวัทน์ บุรีเทศน์/นายธีรภัทร สุจิตโต

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ผลงาน "บอร์ดสบายกระเป๋า" JOSH BOARD

สาขาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเจตนิพิฐ อรุณรัตน์/นายภัทรพงศ์ พงษ์ภัทรา/นายภาธร เดชาวิจิตร/นายศุภวัทน์ บุรีเทศน์/นายธีรภัทร สุจิตโต

 

รางวัลชมเชย

ผลงาน "จักรยานเชือก" STRING BIKE

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นายธีรศักดิ์ อัฏฐพรกุล/นายอนันต์ คารมศิลป์/นายอารักษ์ สุวรรณวิลัย/นางสาวเพ็ญประภา มะณู

 

รางวัลชมเชย

ผลงาน "เนินชะลอความเร็วอัตโนมัติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายปรินทร วณิชชยังกูร/นายพงษ์นรินทร์ อยู่มา

 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

“SPIRIT 4x4” เชิญ กองทัพเรือ” ฝึกทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

“SPIRIT 4x4” เชิญ กองทัพเรือ” ฝึกทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

“SPIRIT 4x4” จัดอบรมการขับรถขับเคลื่อน 4 ล้อ อย่างถูกวิธี ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 130 โดยเชิญ “กองทัพเรือ” เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ...

“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมประจำปี 2560

“ลมหายใจไร้มลทิน” ชวนเยาวชนร่วมกิจกรรมประจำปี 2560

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” เริ่มกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 จัดประกวด เขียนเรียงความ ร้องเพลง วาดภาพ และหนังสั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้-15 พฤศจ...

"ลมหายใจไร้มลทิน" เปิดค่ายเยาวชนหัวใจใสสะอาด

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ก้าวสู่ปีที่ 11 จับมือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดค่ายสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ขยายเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้สังคมไทยใสสะอาด...

เปิดตัว Motor Expo 2017 ยอดจองพื้นที่ถล่มทลาย ทำลายสถิติ

เปิดตัว Motor Expo 2017 ยอดจองพื้นที่ถล่มทลาย ทำลายสถิติ

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34 งานแสดงยานยนต์ งานเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก UFI (Union des Foires Internationales) หรือ สหภาพงานแสดงสินค้าสากล (Union of International Fairs)...

ขวัญชัย คาดตลาดรถปีนี้สดใส

ขวัญชัย คาดตลาดรถปีนี้สดใส

ขวัญชัย ปภัสร์พงษ์ ประธาน บริษัท สื่อสากล จำกัด และประธานจัดงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 34" เปิดเผยว่า เป็นที่รู้กันดีว่า ยอดขายรถยนต์บ้านเราในปี 2559 ติดลบ 3.9 % ขณะที่ยอดจองรถในง...