โครงการประกวด Content Creator Contest 2021

ประกาศผล ! โครงการประกวด Content Creator Contest 2021

เนื่องจากผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการ ผู้จัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามอบรางวัล และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอีกในการประกวดครั้งต่อไป

2222

Follow Motor Expo Club Network

.............